Avlastning för föräldrar

Familjer som har barn och ungdomar med funktionsned­sättningar kan få avlösning i hemmet.

Avlösarservice gäller barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Servicen innebär att en utom­stående person tillfälligt tar över omvårdnaden så att vårdnads­havarna kan ägna sig åt syskon eller åt att uträtta sysslor utanför hemmet. Avlösning i hemmet får ni de tider då ert barn inte kan vara i förskola eller skolbarnomsorg.

Vanliga frågor

​Nej, endast det barn som det finns biståndsbeslut för.

För att köpa kläder, gå på bio eller på restaurang för att nämna några saker då du behöver komma hemifrån utan ditt barn.

Ja, avlösaren får ta med barnet till en lekpark i närområdet där familjen bor.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen