Dagverksamheter

I Enköpings kommun finns två dagverksamheter för dig som har en demenssjukdom. Du behöver ett biståndsbeslut för att delta.

Stenfalken

Dagverksamhet Stenfalken ligger på Västra Ringgatan 15A och har öppet måndag till fredag från klockan 9.00 till 15.00.

Här kan du läsa tidningar eller lyssna till högläsning, gå på gymnastik eller promenader, laga mat eller baka, spela kort och andra spel, göra utflykter och lyssna på musik. Många av aktiviteterna är fysiska och vi är mycket utomhus. Verksamheten vänder sig till den lite yngre målgruppen.

Telefon: 0171-62 59 87.

Berggården

Dagverksamhet Berggården ligger på Sandgatan 9 och har öppet måndag till fredag från klockan 9.00 till 15.00.

Här kan du läsa tidningar eller lyssna till högläsning, gå på gymnastik eller promenader, laga mat eller baka, spela kort och andra spel, odla växter, göra utflykter, lyssna på musik och sjunga. Verksamheten vänder sig till den lite äldre målgruppen.

Telefon: 0171-62 58 88.