Daglig verk­samhet

Daglig verksamhet är en meningsfull syssel­sättning utifrån dina behov och önskemål.

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har en intellektuell funktions­nedsättning, autism­spektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Med våra olika aktiviteter vill vi arbeta för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, öka din själv­ständighet och utveckling samt förebygga passivitet och isolering. Har du som mål att bedriva din sysselsättning på ett företag arbetar vi tillsammans för att nå det målet.

Vanliga frågor

Det är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och du ansöker hos din biståndshandläggare.

Sedan 2017 gäller anhörigbehörighet. Det innebär att du som anhörig kan företräda en familjemedlem. Du kan till exempel ansöka om bidrag, betala räkningar eller kontakta en biståndshandläggare för att ansöka om hjälp och stöd för din närstående.

Om anhörigbehörighet

Fördjupning

Relaterade sidor till daglig verksamhet

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?

Relaterade ämnen