Föräldra­utbildningar i Enköping

Föräldrautbildningarna är anpassade utifrån barnets ålder och vilka utmaningar du kan ställas inför i den delen av barnets utveckling.

Vi erbjuder även familje­behandlingen Blomstra föräldrastöd för dig med barn i åldern 0–6 år, där målet är att att förbättra bandet mellan dig och ditt barn.

Det kostar ingenting att vara med på våra föräldrautbildningar eller familjebehandlingen Blomstra. På vissa av våra föräldrautbildningar erbjuder vi barnvakt medan du går utbildningen.

Utbildningen "Barn i föräldrars fokus"

BIFF är en utbildning för föräldrar med fokus på hur barn påverkas efter föräldrars separation och hur du som förälder kan stötta ditt barn. Utbildningen är framtagen av Rädda Barnen.

Tillsammans med föräldrar i liknande situation får du ta del av kunskap om barns behov vid föräldrars separation och möjlighet till diskussion.

Vi pratar om frågor som:

 • barns behov och situation i konflikter
 • barns rättigheter
 • kommunikation mellan föräldrar.

Vi träffas under tre tillfällen digitalt via plattformen Teams varje vecka i en grupp med 4–8 deltagare. Du är aldrig i samma grupp som barnets andra förälder. Vi dokumenterar ingenting.

Utbildningen är kostnadsfri.

Kursledare

Kursledare är Johanna Pettersson och Emma Öhrn Sinnerstad från Familjerätten.

Kurstillfällen

Träffarna är på onsdagar klockan 14–16.

 • 23 mars
 • 30 mars
 • 6 april

Anmälan

Anmäl dig till kursen senast 9 mars genom att mejla eller Johanna.

E-post: emma.ohrn-sinnerstad@enkoping.se

E-post: johanna.pettersson-soc@enkoping.se

Utbildningen Cope

Vill du utveckla din föräldraroll eller få tips, råd och stöd för hur du kan hantera familjelivet och din roll som förälder? Då kan du anmäla dig till vår kostnadsfria föräldrautbildning COPE. Vi hjälper dig utveckla strategier som förstärker positiva beteenden hos barn och som bryter och förebygger negativa.

COPE finns i två varianter, en som vänder sig till dig med barn 3–12 år och en till sig som är tonårsförälder med barn upp till 18 år. Materialet finns på svenska och arabiska men kursen hålls på svenska.

Vi hjälper dig att utvecklas

Att vara förälder är fantastiskt och glädjande. Det finns ändå tillfällen då du kan känna att du behöver stöd och ny inspiration i din föräldraroll. Det kan vara svårt som förälder att veta hur du ska hantera alla situationer eller bråk och konflikter som kan uppstå.

 • Undrar du hur andra föräldrar gör?
 • Gör inte ditt barn som du säger och du kan ibland bli väldigt arg?
 • Är det vanligt med syskonbråk eller skriker de och bråkar för att få sin vilja igenom?
 • Har du kört fast i gamla spår och behöver hjälp med att bryta den negativa spiralen?
 • Behöver du hitta nya sätt och strategier för att bättre förstå och hantera ditt barns beteende?
 • Vill du förebygga att problem uppstår?

Målet med utbildningen

 • att stärka ditt självförtroende
 • att utveckla din roll som förälder
 • att du ska känna att du är en tillräckligt bra förälder
 • att utbyta erfarenheter med andra föräldrar
 • att utveckla praktiska och konkreta redskap och strategier i ditt föräldraskap.

Se en film om COPE

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Ann-Charlotte.

E-post: ann-charlotte.silen@enkoping.se

Anmäl dig till COPE barn

COPE barn vänder sig till dig med barn mellan 3–12 år. Kursen kostar ingenting. Vi ses en gång i veckan vid 7-9 tillfällen. Vid varje träff går vi tillsammans igenom en ny strategi som du kan ha användning av i föräldrarollen.

Den digitala kursen har sin grund i evidensbaserade strategier. Du som förälder arbetar hemma med kursen och tillsammans med din coach och föräldragrupp ges en uppföljning varje vecka på 40 minuter efter genomgången strategi.

Det är bra om båda föräldrarna kan delta, men det går lika bra att du kommer själv eller tillsammans med någon annan som känner barnet. Ange i anmälan antal deltagare.

Kursen är digital under hösten och startar 7 september 2022. 40 minuters coachsamtal sker någon gång mellan klockan 18–20.

Kursledare: Sara Bellinder och Ann-Charlotte Silén. 

Anmäl senast 17 augusti med antal deltagare genom att kontakta Ann-Charlotte.

E-post: ann-charlotte.silen@enkoping.se

Telefon: 079-098 04 71

Anmäl dig till COPE ungdom

COPE ungdom vänder sig till dig med barn mellan 13–18 år. Materialet finns på svenska och arabiska men kursen hålls på svenska.Kursen kostar ingenting. Vi ses en gång i veckan vid sju tillfällen. Vid varje träff går vi tillsammans igenom en ny strategi som du kan ha användning av i föräldrarollen.

Den digitala kursen har sin grund i evidensbaserade strategier. Du som förälder arbetar hemma med kursen och tillsammans med din coach och föräldragrupp ges en uppföljning varje vecka på 40 minuter efter genomgången strategi.

Det är bra om båda föräldrarna kan delta, men det går lika bra att du kommer själv eller tillsammans med någon annan som känner barnet. Ange i anmälan antal deltagare.

Kursen är digital under hösten och startar 29 september 2022. 40 minuters coachsamtal sker någon gång mellan klockan 18–20.

Kursledare: Therese Jordahl och Veronica Rehn. 

Anmäl senast 31 augusti med antal deltagare genom att kontakta Ann-Charlotte.

E-post: ann-charlotte.silen@enkoping.se

Telefon: 079-098 04 71

Prata med föräldrar som gått utbildningen

Om du vill kan du ställa frågor till våra referensföräldrar som har gått utbildningen tidigare.

Violette Persell 073–333 77 58

Linnea Maurd
Telefon: 070-874 78 28

Daniel Maurd
Telefon: 070-660 61 68