Familjerätten i Enköping

Efter en separation eller skilsmässa kan det vara svårt att komma överens i frågor som gäller barnen. Vi kan ge dig stöd och råd.

Aktuellt

Fastställande av faderskap och föräldraskap

Från och med 1 januari 2022 öppnas möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst på skatteverkets webbplats. Bekräftelsen ska göras under de första 14 dagarna. Vid oklarheter går det fortfarande att göra bekräftelse genom besök hos Familjerätten.

Nya krav på informations­samtal från 1 mars 2022

Den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal hos familjerätten innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Samtalen är kostnadsfria.

Syftet med informationssamtalen är att ge er föräldrar information som kan underlätta för er att snabbt hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Ring eller mejla oss på familjerätten för att boka tid för informationssamtal.

Vad familjerätten kan hjälpa till med

Familjerätten kan hjälpa dig i frågor om vårdnad, boende, umgänge, barnens försörjning eller kommunikationen mellan föräldrarna.

Familjerätten arbetar också med adoptionsfrågor samt utredningar på uppdrag av tingsrätten gällande vårdnad, umgänge och boende.

Ni kan kontakta oss eller via vår blankett anmäla intresse för samarbetssamtal.

Om ni har separerat och inte kan komma överens i frågor om ert barn erbjuder familjerätten samarbets­samtal. Anmäl ert intresse via vår blankett så kontaktar vi er.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtalen är frivilliga och bygger på att båda föräldrarna är motiverade att vara med. Vi inleder alltid de gemensamma samtalen med enskilda samtal med var och en av föräldrarna. Kontakta familjerätten för att få veta mer.

Vi erbjuder också föräldrautbildningen Barn i föräldrars fokus (BIFF). Den riktar sig till separerade föräldrar och har fokus på hur barn påverkas efter föräldrars separation och hur du som förälder kan stötta ditt barn. Utbildningen är framtagen av Rädda Barnen.

Kontakt

Adress: Källgatan 4–6, 749 35 Enköping

Telefon till familjerätten:

0171-62 57 84

0171-62 66 62

0171-62 57 78

Telefon gällande faderskapsfrågor: 0171-62 51 12

Öppettider: Måndag–fredag klockan 7.30–16.30.