Stöd och utbildning till föräldrar

Vi kan ge dig stöd och råd i familjefrågor eller efter en separation genom utbildningar eller familjerådgivning. Vi har också en stödgrupp för barn till skilda föräldrar.

Hitta på sidan

Familjerådgivningen är för dig som är vuxen och har svårigheter i par- och familjerelationer. Hos familjerådgivningen kan du prata om och bearbeta de problem eller konflikter du och din partner har. 

I Enköpings kommun är det A&L Psykoterapi AB som ger familjerådgivning.

Du kan komma hit eller boka digital samtal ensam, tillsammans med din partner eller andra familjemedlemmar. Vi finns på Munksundsgatan 11 i Enköping. Vi vill ge par och familjer hopp och bästa förutsättningar i sina relationer. Det gäller både om ni vill fortsätta leva tillsammans eller bestämmer er för att separera.

Ring eller skicka e-post om du vill besöka oss eller boka digitalt samtal. Du kan även gå in på A&L Psykoterapis webbplats och fylla i ett kontaktformulär så svarar vi via e-post.

Vi har tystnadsplikt och skriver inga journaler. Det är väldigt olika hur många besök som behövs. Vissa kommer någon enstaka gång, medan andra kommer flera gånger.

Du kan max göra sex besök. Du betalar 250 kronor vid varje tillfälle. Du kan betala med Swish eller ett inbetalningskort som du får av oss.

Efter en separation eller skilsmässa kan det vara svårt att komma överens i frågor som gäller barnen. Familjerätten kan ge dig stöd och råd.

Familjens hus är socialförvaltningens öppenvård för familjer med barn 0–20 år. Vi hjälper till med råd och stöd i familjefrågor.