Örsundsbro hemtjänst

Vi arbetar hela tiden för att våra kunder ska vara nöjda och att öka våra kunskaper och höja kvaliteten på de insatser som vi erbjuder.

Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss!

Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst och vi har utbildade och erfarna medarbetare. Vi arbetar hela tiden för att våra kunder ska vara nöjda och att öka våra kunskaper och höja kvaliteten på de insatser som vi erbjuder. Rätt stöd till ett självständigt liv

Alla medarbetare inom vård och omsorg i Enköpings kommun arbetar utifrån värdegrunden ”Rätt stöd till ett självständigt liv”. För dig som har hemtjänst innebär värdegrunden följande:

  • Du har själv inflytande över hur dina hemtjänstinsatser ska utformas. Tillsammans med din kontaktman skriver du en överenskommelse om hur insatserna ska utföras.
  • Du kan känna dig trygg med att personalen från hemtjänsten utför det som har överenskommits. Det finns också en flexibilitet om du vill ha hjälpen och stödet på något annat sätt.
  • Du garanteras ett vänligt och respektfullt bemötande i livets alla situationer.
  • Vår strävan är att du ska uppleva en meningsfull vardag som skapar livskvalitet och välbefinnande.

Hemtjänsten Örsundsbro utför hemtjänst i Örsundsbro med tillhörande landsbygd. Personalen utgår från Liljegården och arbetar integrerat i hemtjänst och på enheten Solrosen på Liljegården. Vi använder bilar för att ta oss till våra kunder. I Örsundsbro händer det ibland att vi cyklar eller går.

Kontaktman

När du får hemtjänst, får du också en särskild kontaktman. Hon eller han finns där som ett extra stöd för dig. Tillsammans skriver ni en överenskommelse som beskriver hur du vill få din hemtjänst utförd. Det är viktigt för hemtjänstpersonalen att veta hur just du vill ha det hemma hos dig.

Överenskommelsen ändras om det finns behov för det. Minst en gång om året går du tillsammans med kontaktmannen igenom överenskommelsen så att den stämmer.

Insatser och antal timmar avgörs av ditt biståndsbeslut

n biståndshandläggare från kommunen beslutar om du har rätt till hemtjänst. Från biståndshandläggaren får du ett biståndsbeslut som talar om vilka hemtjänstinsatser du har rätt till (till exempel personlig omvårdnad, städ, ledsagning). Där står också hur många timmar per vecka du har rätt till.

Hemtjänst­avgift

Vård och omsorgsförvaltningen tar ut en avgift för den hemtjänst som vi utför. Du betalar för utförd tid, det vill säga den tid personalen är hos dig. Minsta månadsavgift är för en timme. Avgift betalas utifrån timtaxa upp till högkostnadsskyddet. Ingen betalar mer än högkostnadsskyddet för sin hemtjänst.

Tänk på att andra insatser från kommunen, till exempel hjälpmedel, ligger utanför hemtjänsttaxan. Du kommer att få en gul blankett som heter “Inkomst- och utgiftsförfrågan”. Det är viktigt att du fyller i den eftersom det kan innebära att du får en lägre avgift. Dina inkomster avgör om du har rätt till en lägre avgift. Om du inte fyller i och skickar in blanketten så får du betala den ordinarie avgiften upp till högkostnadsskyddet.

Insatser

Alla insatser som du har fått ett biståndsbeslut för kommer vi tillsammans med dig göra en överenskommelse på hur de ska göras för att du ska få den allra bästa hjälpen och stödet. Det går att frångå överenskommelsen om du vill ha din hjälp och stöd på ett annat sätt en dag. Det finns en flexibilitet.

Du kan också få hemsjukvård om du behöver hjälp med mediciner och medicindelning. Vi lägger även om sår, utför provtagning och hjälper till med inkontinenshjälpmedel. Insatserna beslutas av vår sjuksköterska.

Personlig omvårdnad

Vi hjälper och stödjer dig till exempel med på- och avklädning, hygien, toalettbesök, duscha, äta med mera.

Städning

  • Oftast kommer det två personal när städningen ska göras. Viktigt att tänka på:
  • För att du ska få en bra städning behöver du ha bra städmaterial hemma, till exempel en väl fungerande dammsugare. Om det saknas något kan personalen använda första städtillfället till att hjälpa dig att handla det som behövs. Vi har även egen dammsugare och städmaterial med oss som vi kan använda.
  • Om du vill få städning på en särskild dag och tid, så gör vi vad vi kan för att det ska bli så.
  • Vill du ta ut tunga mattor för vädring är det bra om du meddelar det i förväg så vi kan förbereda det.

Tvätt

Oftast tvättar vi hemma hos dig. Om det inte är möjligt så tar vi med din tvätt till Liljegården och tvättar den där.

Service

Service kan vara många olika saker. Det kan vara inköp av mat, rasta hunden eller bära in ved. Det beror helt på vad du behöver för att din vardag ska fungera.

Ledsagning

Du som har blivit beviljad ledsagning får hjälp när du behöver ta dig någonstans, till exempel till en aktivitet eller ett sjukhusbesök. Då följer personal ur hemtjänstgruppen med dig och stöttar dig så mycket som du behöver. För att vi ska kunna planera in din ledsagning behöver vi få veta vart du ska och hur lång tid du tror att det tar. Det behöver vi veta fyra dagar i förväg. Om du använder rullstol så skjutsar personalen dig där det är möjligt. Rör det sig om en längre sträcka, eller en sträcka som försvåras på grund av till exempel snö eller branta backar, så behöver färdtjänst eller sjukresa bokas.

Avlösning

Avlösning i hemmet innebär att en personal från hemtjänstgruppen kommer hem till dig så att din anhörige får tid för avkoppling och egna aktiviteter. Personalen som kommer till dig är till för att du ska ha det bra. Tänk gärna ut något som du skulle vilja göra för att avlösningstiden ska kännas meningsfull för dig. Vårt mål är att du ska känna dig helt trygg och bekväm med vår personal. Om du vill ha serviceinsatser såsom städ och tvätt så behöver du ansöka om det separat. Det ingår inte i avlösningen.

Social aktivitet

Social aktivitet innebär att du gör något tillsammans med en personal. Det innebär till exempel att ni tar en promenad, spelar spel, pratar, bakar, läser tidningen tillsammans eller något annat som du tycker känns bra.

Tillsyn

Vi kommer och tittar till dig så att allt är bra.

Redovisning

All redovisning gör personalen i en telefon som de har med sig. Där registrerar de utförd tid och vad de har gjort. Det innebär att det går att ta fram uppgifter för debitering, vilka insatser som är utförda, vem som varit där och vilken tid som har använts vid besöken hos dig.

Kundlås

Du som har hemtjänst och inte själv kan öppna dörren, får ett så kallat kundlås. Det installeras på insidan av din dörr. Det syns inte från utsidan och påverkar inte det vanliga låset på något sätt. Det gör heller ingen åverkan på din dörr. När låset har installerats kan din hemtjänstpersonal använda en särskild mobiltelefon som nyckel när de ska komma till dig. Mobiltelefonen skickar signaler till personallåset så att låset öppnas.

Så här tycker kunderna

Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten som heter  Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Från 2022 års enkätundersökning fick Örsundsbro hemtjänst följande resultat:

  • 95 procent positiva svar
  • 5 procent neutrala eller negativa svar

Kontakta oss

Resultatenhetschef

Katarina Löfberg

Telefon: 0171- 62 73 50 (vardagar, dagtid)

E-post: katarina.lofberg@enkoping.se

Ansvarig sjuksköterska för kunder i hemtjänsten

Telefon (vardagar, dagtid): 0171-62 73 53 

Samordnare

Telefon: 0171-62 73 64

Telefon: 0171-62 73 65

Solrosen

Telefon: 0171-62 73 57

Hemtjänsten

Telefon: 0171-62 73 63

Köket Liljegården

Telefon: 0171-62 73 60

Adress

Liljegården-Örsundsbro hemtjänst
Liljevägen 16
749 60 Örsundsbro

Relaterad information