Hemtjänst centrum

När du är kund hos oss i Hemtjänst centrum kan du känna dig trygg med det stöd och den hjälp du får.

Välkommen till oss

Vårt mål är att du ska känna dig helt nöjd och därför är vi alltid öppna för förslag som kan förbättra kvaliteten för just dig.

Gemensam värdegrund

Alla medarbetare i Hemtjänst centrum arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Det innebär att alla jobbar på samma sätt för att göra din tillvaro begriplig, hanterbar och meningsfull.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta efter ett gemensamt synsätt som sätter kunden i centrum. Det ger dig förutsättningar att leva ett självständigt liv under trygga förhållanden.

Nära dig

Vår verksamheten är uppdelad i mindre personalgrupper utifrån kundernas bostadsadresser. Det gör till att vi har nära till dig och att samma personer kommer hem till dig.

Medarbetare

Du garanteras ett vänligt och respektfullt bemötande i livets alla situationer. Medarbetarna i Hemtjänst centrum har kläder med kommunens logga och kan alltid legitimera sig. Vi ser det som självklarhet för att du ska känna dig trygg.

Du kan få besök av både kvinnliga och manliga medarbetare med olika etnisk bakgrund och som talar flera språk, alla kan givetvis svenska. Det är en styrka att vi kan erbjuda en mångfald eftersom vi därmed kan tillgodose många kunders önskan och behov.

Trygghet och jour

Hemtjänst centrum arbetar alla dagar i veckan klockan 7–22. Övrig tid finns jourverksamheten. Vi har även en trygghetsgrupp som svarar på akuta larm. Trygghetsgruppen har hög kompetens och är snabbt på plats. De svarar även på dina frågor via trygghetstelefonen.

Våra sjuksköterskor arbetar mellan 7.30 och 16.00. Övrig tid finns sjuksköterskejouren tillgänglig för dig med hemsjukvård.

Kundlås

Som kund hos oss får du ett lås på insidan av din dörr. Du kan låsa precis som vanligt. Personalen använder sedan sin mobiltelefon för att låsa upp. Kundlås innebär en större säkerhet för dig.

Medarbetarna använder även mobiltelefonen för att registrera exakt vilken tid de har varit hos dig så att du ska få en korrekt räkning. Telefonen är ett av medarbetarnas arbetsredskap. Fråga dem gärna så berättar de mer.

Planerad omsorg

Vi erbjuder stöd med personlig omvårdnad, hälso- och sjukvårdsinsatser samt service. Vårt uppdrag utgår från ditt biståndsbeslut och tillsammans med dig utformar vi en genomförandeplan. Genomförandeplanen visar hur du vill att ditt stöd ska utformas. Du får en kontaktman från hemtjänstgruppen som är den närmaste kontakten mellan dig, dina anhöriga och kollegorna i hemtjänstgruppen.

Så här tycker kunderna

Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten som heter  Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Från 2022 års enkätundersökning fick Hemtjänst Centrum följande resultat:

  • 86 procent positiva svar
  • 14 procent neutrala eller negativa svar

Kontakta oss

Resultatenhetschef

Telefon: 0171-62 55 82

Enhetschef Enögla

Telefon: 0171-62 56 87

Enhetschef Fanna/Korsängen, Hemsjukvården

Telefon: 0171-62 57 18

Enhetschef Kraftgatan

Telefon: 0171-62 62 34

Enhetschef Kryddgården

Telefon: 0171-62 62 38

Enhetschef Munksundet, Trygghetsgruppen

Telefon: 0171-62 56 84

Relaterad information