Grillby Lillkyrka hemtjänst

Vi utför hemtjänst i Grillby och Lillkyrka med omnejd.

Välkommen till Grillby Lillkyrka hemtjänst

Tack för att du har valt att få din hemtjänst utförd av oss. Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst och har utbildade och erfarna medarbetare. Vi arbetar dessutom hela tiden för att öka våra kunskaper och höja kvaliteten på de insatser som vi erbjuder.

Vi utför hemtjänst i Grillby och Lillkyrka med omnejd. Vi är en mindre arbetsgrupp på tio fast anställda och några vikarier. Vi kommer hem till dig och utför hjälpinsatser efter ditt behov.

Vid Grillby Lillkyrka hemtjänst ges alla de hjälpinsatser som du behöver i det dagliga livet. Vi samarbetar med biståndsavdelningen i deras planering av insatser och även med kommunens fysioterapeuter och arbetsterapeuter vid behov.

Rätt stöd till självständigt liv

Alla medarbetare inom vård och omsorg i Enköpings kommun arbetar utifrån värdegrunden ”Rätt stöd till ett självständigt liv”. För dig som har hemtjänst innebär värdegrunden följande:

Du har själv inflytande över hur dina hemtjänstinsatser ska utformas. Tillsammans med din kontaktman skriver du en genomförandeplan, där det står beskrivet hur just du vill få din hemtjänst utförd.

Du kan känna dig trygg med att hemtjänsten utför det som du har blivit lovad. Vi håller våra överenskommelser.

Du garanteras ett vänligt och respektfullt bemötande i livets alla situationer.

Vår strävan är att du ska uppleva en meningsfull vardag som skapar livskvalitet och välbefinnande.

Kontaktman

När du har hemtjänst, får du också en kontaktman i din hemtjänstgrupp. Han eller hon finns där som ett extra stöd för dig.

Tillsammans skriver ni en genomförandeplan, som beskriver hur du vill få din hemtjänst utförd. Det är viktigt för personalen att veta hur just du vill ha det hemma hos dig.

Genomförandeplanen ändras när det finns behov, men minst två gånger om året.

Bistånds­beslutet avgör

En biståndshandläggare på kommunen beslutar om du har rätt till hemtjänst. Från biståndshandläggaren får du ett biståndsbeslut som berättar vilka hemtjänstinsatser du har (till exempel städning eller ledsagning). Där står också hur många timmar per vecka du har fått beviljat.

Hemtjänstavgift

Vård- och omsorgsförvaltningen tar ut en avgift för hemtjänst. Du betalar för utförd tid, det vill säga den tid personalen är hos dig. Minsta månadsavgift är för en timme.

Avgift betalas utifrån timtaxa upp till högkostnadsskyddet. Ingen betalar mer än högkostnadsskyddet för sin hemtjänst.

Om du vill avstå från hemtjänst vid något tillfälle måste du meddela oss det fyra dagar i förväg. Tänk på att andra insatser från kommunen, till exempel hjälpmedel, ligger utanför hemtjänsttaxan.

Du kommer att få en gul blankett som heter “Inkomst- och utgiftsförfrågan”. Det är viktigt att du fyller i den eftersom det kan innebära att du får en lägre avgift.

Dina inkomster avgör om du har rätt till en lägre avgift. Om du inte fyller i och skickar in blanketten så får du betala den ordinarie avgiften upp till högkostnadsskyddet.

Vad innefattar hemtjänst­insatserna?

Avlösning i hemmet

Avlösning i hemmet innebär att en personal från hemtjänstgruppen kommer hem till dig, så att din anhörige får tid för avkoppling och egna aktiviteter.

Personalen som kommer till dig är till för att du ska ha det bra. Tänk gärna ut något som du skulle vilja göra för att avlösningstiden ska kännas meningsfull för dig.

Vårt mål är att du ska känna dig helt trygg och bekväm med vår personal. Om du vill ha serviceinsatser såsom städ och tvätt så behöver du ansöka om det separat. Det ingår inte i avlösningen.

Kundlås

Du som har hemtjänst och inte själv kan öppna dörren får ett så kallat kundlås. Det installeras på insidan av din dörr. Det syns inte från utsidan och påverkar inte det vanliga låset på något sätt. Det gör heller ingen åverkan på din dörr. När låset har installerats kan din hemtjänstpersonal använda en särskild mobiltelefon som nyckel när de ska komma till dig.

Mobiltelefonen skickar signaler till personallåset så att låset öppnas.

Städning

I din genomförandeplan beskriver du hur du vill att städningen ska utföras. Du kan också berätta vad du vill få gjort när personalen kommer.

Viktigt att tänka på:

För att du ska få bra städning behöver du ha bra städmaterial hemma, till exempel en väl fungerande dammsugare. Om det saknas något kan personalen använda första städtillfället till att hjälpa dig att handla det som behövs.

Tvätt

För hjälp med tvätt av kläder behöver du ha tvättmedel hemma.

Ledsagning

Du som har blivit beviljad ledsagning får hjälp när du behöver ta dig någonstans, till exempel till en aktivitet eller ett sjukhusbesök.

Då följer personal ur hemtjänstgruppen med dig och stöttar dig så mycket som du behöver. För att vi ska kunna planera in din ledsagning behöver vi få veta vart du ska och hur lång tid du tror att det tar. Det behöver vi veta fyra dagar i förväg.

Så här tycker kunderna

Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten som heter  Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Från 2022 års enkätundersökning fick Grillby hemtjänst följande resultat:

  • 97 procent positiva svar
  • 3 procent neutrala eller negativa svar

Kontakta oss

Koordinator finns tillgänglig vardagar klockan 8–17

Telefon till koordinator: 0171-62 74 05

Hemtjänstpersonal finns tillgänglig fram till klockan 22 alla dagar samt helger klockan 7–22.

Telefon till hemtjänstpersonalen: 070-520 72 14

Adress:

Prästvägen 1
745 97 Enköping
(samma byggnad som Trögdshemmets omvårdnadsboende.)

Resultatenhetschef

Lena Hannila

Telefon: 0171-62 62 61

E-post: lena.hannila@enkoping.se

Sjuksköterska

Telefon: 0171-62 58 93 och 0171-62 62 32

Relaterad information