Fjärdhundra hemtjänst

Fjärdhundra hemtjänst utför hemtjänstinsatser i samhället Fjärdhundra och tillhörande landsbygd.

Tack för att du valt att få din hemtjänst utförd av oss!

Inom kommunen har vi lång erfarenhet av hemtjänst och vi har utbildade och erfarna medarbetare. Vi arbetar ständigt för att våra kunder ska vara nöjda och för att öka vår kunskap och höja kvaliteten på de insatser vi utför.

Fjärdhundra hemtjänst utför hemtjänstinsatser i samhället Fjärdhundra och tillhörande landsbygd. Personalen utgår från Gläntans omvårdnadsboende i Fjärdhundra och vi använder oss av tjänstebilar eller cyklar när vi åker till våra kunder.

Personalen är mestadels ute hos kunder och kan därför vara svåra att nå. Du når säkrast koordinator vardagar dagtid.

Hemtjänsten lyssnar av telefonsvararen på Gläntan när de kommer in för rast. På helger och kvällar kan det därför ta tid innan de lyssnar av telefonsvararen.

Rätt stöd till självständigt liv

Du har själv inflytande över hur dina hemtjänstinsatser ska utformas. Tillsammans med din kontaktman skriver du en genomförandeplan, där det står beskrivet hur just du vill få din hemtjänst utförd.

Du kan känna dig trygg med att hemtjänsten utför det som du har blivit lovad. Vi håller våra överenskommelser.

Du garanteras ett vänligt och respektfullt bemötande i livets alla situationer.

Vår strävan är att du ska uppleva en meningsfull vardag som skapar livskvalitet och välbefinnande.

Bistånds­handläggarens beslut

En biståndshandläggare från kommunen beslutar om du har rätt till hemtjänst. Från biståndshandläggaren får du ett beslut som talar om vilka hemtjänstinsatser du har rätt till (exempelvis personlig omvårdnad, städning eller ledsagning). Det framgår också i beslutet hur många timmar per vecka du har rätt till. Du vänder dig till biståndshandläggaren om du har önskemål om minskade eller ökade insatser.

Koordinatorn planerar hur och vart hemtjänstpersonalen ska åka. Vi åker långa sträckor varje dag och ibland kan det hända att det blir förseningar i trafiken eller att vi får ett larm. Personalen hör då av sig till dig så att du vet varför vi dröjer.

Du kan också ringa koordinatorn om du har frågor eller om du vill ändra på ett besök. Vi vill att du hör av dig minst fyra arbetsdagar innan du ska ändra ett besök. Ändrar du samma dag får du betala för besöket även om det blir inställt.

Kontaktman

När du får hemtjänst utses en kontaktman som ska vara ett extra stöd för dig. Ni skriver tillsammans en överenskommelse (genomförandeplan) som beskriver hur du vill få din hemtjänst utförd. Det är viktigt att hemtjänstpersonalen vet hur just du vill ha det hemma hos dig. Om du exempelvis har städning beviljad beskriver överenskommelsen vad just du önskar hjälp med och hur den hjälpen ska utföras.

Kontaktmannen ska skriva första överenskommelsen tillsammans med dig inom två till fyra veckor efter beslutet om hemtjänst. Minst en gång om året går ni tillsammans igenom överenskommelsen så att den stämmer. Fjärdhundra hemtjänst består av cirka 15 medarbetare och ett antal vikarier.

Under sommaren går halva personalstyrkan i taget på semester och ersätts av sommarvikarier. Oftast är det vikarier som är vana och har jobbat i många år. Det finns alltid van personal i tjänst.

Hemtjänst­avgift

Vård- och omsorgsförvaltningen tar ut en avgift för hemtjänsten vi utför. Du betalar för utförd tid, det vill säga den tiden personalen är hos dig. Minsta månadsavgiften är för en timme och avgiften betalas utifrån timtaxa upp till högkostnadsskyddet.

Andra insatser från kommunen ingår inte i hemtjänsttaxan, exempelvis hjälpmedel. Du kommer att få en blankett som heter ”Inkomst- och utgiftsförfrågan” och det är viktigt att du fyller i och skickar in den eftersom det kan innebära att du får en lägre avgift. Det är dina inkomster som avgör om du har rätt till lägre avgift. Om du inte fyller i blanketten får du betala ordinarie avgift upp till högkostnadsskyddet. Har du frågor kring avgifter kontakta avgiftshandläggaren.

Kundlås

Alla som har hemtjänst får ett så kallat kundlås på ytterdörren. Det installeras på insidan av din dörr och syns inte på utsidan. Det påverkar inte låset och gör ingen skada på din dörr. När låset har installerats kan hemtjänstpersonalen använda en särskild mobiltelefon som nyckel när de kommer hem till dig.

Personalen kommer också att kvittera när de kommer och när de går. På så vis så betalar du enbart för den tid hemtjänstpersonalen är hos dig. Allt registreras i telefonen så att det går att se vilken personal som har varit hos dig, hur länge och vilka insatser som gjordes.

Insatser

Alla insatser som du har fått biståndsbeslut för kommer vi utföra enligt överenskommelsen och för att du ska få den bästa hjälpen och stödet.

Överenskommelsen förvaras i pärmen du får av oss så att personal vid behov kan läsa i den. Behöver den skrivas om så gör du det tillsammans med din kontaktman.

Personlig omvårdnad

Vi hjälper och stödjer dig med till exempel på- och avklädning, hygien, toalettbesök, dusch med mera.

Tvätt

Oftast tvättar vi hemma hos dig eller i en tvättstuga i fastigheten där du bor. Du bör ha tvättmedel och eventuellt sköljmedel hemma.

Service

Service kan vara inköp av mat, ta in post från brevlådan eller bära in ved. Om vi ska hantera kontanter eller kort ska du och kontaktmannen skriva en överenskommelse kring hur vi ska hantera dina privata medel.

Ledsagning

Du som har blivit beviljad ledsagning får hjälp när du behöver ta dig någonstans till en aktivitet eller sjukhus. Hemtjänstpersonal följer med och stödjer dig så mycket som du behöver.

För att vi ska kunna planera in ledsagningen behöver vi få veta om det i god tid, minst fyra arbetsdagar innan. Vi behöver också veta vart du ska och hur länge du ska vara borta. Oftast behöver du också boka färdtjänst eller sjukresa.

Avlösning

Avlösning i hemmet innebär att hemtjänstpersonal kommer hem till dig så att din anhörige får tid att besöka sjukhus, handla eller göra något annat. Personalen kommer till dig för att du ska ha det bra.

Tänk gärna ut något som är meningsfullt för dig som ni kan göra under denna stund. Målet är att du ska vara trygg med personalen. Service som att få tvättat eller städat ingår inte i avlösning utan det söker du hjälp för separat.

Social samvaro

Personalen kommer hem till dig och ni gör något tillsammans, det kan vara en promenad, spela spel, baka eller läsa en tidning tillsammans. Det är du som avgör vad du tycker känns bra.

Matlåda

Beställer du matlåda genom hemtjänsten så tillagas maten i Fjärdhundra skola och körs ut av hemtjänstpersonalen. Maten serveras antingen kall eller varm.

Du får varje vecka hem en matlista där du kan kryssa i vilka dagar du önskar mat. Matlåda måste avbokas senast en dag i förväg.

Städning

I biståndsbeslutet står hur många rum som ska städas och du och kontaktmannen kommer överens om vilka rum det innebär. Det kommer en eller två personal som utför städningen och följande är viktigt att tänka på:

  • Du behöver ha städmaterial hemma så som en fungerande dammsugare, dammtrasa, mopp, hink och rengöringsmedel.
  • Vill du ta ut tunga mattor är det bra om du meddelar det i tid så att vi kan förbereda det.
  • Vi utför en normal städning, det vill säga dammsugning, dammar och torkar golv.
  • Om det kommer två personal och städar så räknas en timme per personal.

Avboka insatser

Om du ska resa bort eller tillfälligt vill avboka ett hemtjänstbesök behöver koordinatorn veta det minst fyra dagar i förväg. Om du avbokar med kortare varsel får du betala för det planerade besöket. Om du läggs in på sjukhus ställs dina besök in tills du kommer hem igen.

Hemsjukvård

Du vänder dig i första hand till din vårdcentral men ibland kan du som inte kan ta dig själv till sjukvården få hjälp med hemsjukvård. Vår sjuksköterska kontaktas av landstinget och bedömer om hemsjukvårdsinsatser är aktuellt. Det kan röra sig om medicinhantering, provtagningar, sårvård eller inkontinenshjälpmedel.

Klagomål

Dina åsikter är värdefulla och när vi startar upp hemtjänstinsatser hos dig så får du en pärm med information. I pärmen finns en klagomålsblankett du kan fylla i och skicka in om du har synpunkter. Det går också bra att lämna synpunkter direkt till kontaktmannen, koordinator eller till resultatenhetschef.

Så här tycker kunderna

Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten som heter  Vad tycker de äldre om äldreomsorgen. Från 2022 års enkätundersökning fick Fjärdhundra hemtjänst följande resultat:

  • 86 procent positiva svar
  • 14 procent neutrala eller negativa svar

Kontakta oss

Resultatenhetschef

Carolina Alm

Telefon: 0171-62 65 45 (vardagar, dagtid)

E-post: carolina.alm@enkoping.se

Koordinator

Åsa Hedberg

Telefon: 0171-62 65 09 (vardagar klockan 7–15)

E-post: asa.hedberg@enkoping.se

Hemtjänstlokalen

Telefon: 0171-62 65 10 (telefonsvarare som lyssnas av vardagar klockan 7–22)

Sjuksköterska

Telefon (vardagar, dagtid): 0171-62 61 36

Relaterad information