Continuum

Continuum är ett vård- och bemanningsföretag som hyr ut legitimerad vårdpersonal till kommuner, landsting och privata vårdgivare samt bedriver hemtjänst och hemsjukvård.

Aktuellt

Kort fakta

E-post: infovard@continuum.nu

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Driftsform: Aktiebolag

Huvudman: Rotam A/S

Om Continuum

Continuum är ett vård- och bemanningsföretag som hyr ut legitimerad vårdpersonal till kommuner, landsting och privata vårdgivare samt bedriver hemtjänst och hemsjukvård. Continuum AB har arbetat med hemtjänst och hemsjukvård i Västerås sedan 2018.

Vi är ISO-certifierade vilket innebär att vårt ledningssystem, våra processer och arbetssätt är godkända enligt ISO-standarden 9001. Detta för att kunna förbättra oss regelbundet, hålla hög kvalitet och möta våra kunders behov.

Vi erbjuder ett unikt koncept som bygger på våra fyra hörnstenar: Kontinuitet, Förutsägbarhet, Närvaro och Följsamhet.

Vi fokuserar på dina behov och vad vi kan göra för att förgylla din vardag. När du får besök av oss på Continuum kommer du att uppleva att dina behov lyssnas på och tas på allvar. Tillsammans med dig kommer vi att ta reda på vad vi kan göra för att göra din vardag enklare, samtidigt som vi ordnar så att du kan hantera så mycket som möjligt på egen hand.

Vad kan du förvänta dig av oss?

  • Vi är exakta och respekterar din tid.
  • Du känner de som kommer för att besöka dig.
  • Du har din egen permanenta kontaktperson.
  • Du träffar varma och erfarna människor.
  • Vi är engagerade i det som är viktigt för dig.

Vår personal och kompetens

Personalgruppen består av sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut. Du kan lita på att personerna som möter dig har rätt kompetens och en gedigen erfarenhet.

All personal använder alltid arbetskläder som byts dagligen för att ha hög hygienstandard. Varje medarbetare bär företagets fotolegitimation med namn och yrke. Vid nyanställning begärs utdrag ur belastningsregistret. All ny personal gör utbildningar inom hygienrutiner, läkemedelshantering, vård av personer med demens samt värdegrund. Sedan besöker de våra kunder tillsammans med erfaren personal och får upplärning i våra rutiner för att kunna ge bästa möjliga vård till våra kunder. Personal får även regelbunden utbildning för att hålla hög kompetens. Våra sjuksköterskor träffar våra kunder ofta för att kunna följa upp deras mående och kunna agera tidigt om exempelvis läkarkontakt behövs.

Insatser som utförs

Continuum erbjuder personlig omvårdnad, sjukvård i hemmet samt service alla dagar i veckan, dygnet runt i hela Enköping.

Så här tycker kunderna

Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten som heter "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Från 2022 års enkätundersökning fick Continuum hemtjänst följande resultat:

  • 85 procent positiva svar.
  • 15 procent neutrala eller negativa svar.

Continuums egen kundundersökning som utfördes i december 2021:

  • Hemtjänst: 28,6 procent av kunderna är sammantaget mycket nöjda med den hemtjänsten de får och 57,1 procent är ganska nöjda. 14,3 procent gav neutrala eller negativa svar.
  • Hemsjukvård: 52,4 procent av patienterna är sammantaget mycket nöjda med den hemsjukvården de får och 42,9 procent är ganska nöjda. 4,8 procent gav neutrala eller negativa svar.

Relaterad information