Attendo

Attendo Sverige AB har bedrivit äldreomsorg på uppdrag av svenska kommunerna sedan 1988 och är idag Nordens största omsorgsföretag med inriktning på äldre och funktionshindrade.

Kort fakta

Adress: Korsängsgatan 38, 749 49 Enköping

Telefon: 0171-37 340, 0171-29 962, och 0171-299 62

E-post: Linn.Hagstrom@attendo.se

Typ av hemtjänst: Personlig omvårdnad och serviceinsatser

Driftsform: Enskild

Huvudman: Attendo Sverige AB

Om Attendo hemtjänst

Attendo Sverige AB har bedrivit äldreomsorg på uppdrag av svenska kommunerna sedan 1988 och är idag Nordens största omsorgsföretag med inriktning på äldre och funktionshindrade.

Vi erbjuder omsorg som underlättar äldres och funktionshindrades liv och oberoende. Vårt mål är att våra kunder ska uppleva att vi är professionella, tillförlitliga och ger omtanke i såväl ord som handling. Arbetet ska vara långsiktigt och vara präglat av ett förebyggande syn- och arbetssätt. Vi bygger vårt arbete på SIQ:s (Institutet för kvalitetsutveckling) 13 kvalitetskriterier, där arbete med exempel ständiga förbättringar ingår.

Innan du väljer hemtjänst ska du ha ett biståndsbeslut från kommunen. Om du väljer Attendo i hemtjänsten börjar vi med ett möte där vi får möjlighet att lära känna varandra och kan lättare erbjuda omsorg och service som du önskar. Tillsammans med dig gör vi en genomförandeplan där det framgår vilka insatser som ska utföras och på vilket sätt som du vill ha dem utförda.

Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att du får en namngiven person som kommer att vara den som hjälper dig mest och som du kan vända dig till med frågor och synpunkter.

Vår personal och kompetens

Vår personalgrupp består av sjuksköterska, undersköterskor och vårdbiträden med formell kompetens och många har lång erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst. Inom gruppen finns personal som behärskar svenska, engelska, arabiska, polska, ryska, lettiska, thailändska med flera språk.

Alla våra medarbetare bär Attendos kläder och namnbricka för din säkerhet. Vi arbetar kontinuerligt med vidareutbildning för medarbetarna så att verksamheten har en ständigt pågående utveckling.

Insatser som utförs

Service, omvårdnad och hemsjukvård dygnet runt alla dagar i veckan i Enköpings kommun.

Tilläggstjänster: gräsklippning, snöskottning, storstädning och fönsterputs. Denna tjänst kan i framtiden utvecklas beroende av dig som kund och vad du önskar få hjälp med utöver ditt biståndsbeslut.

Så här tycker kunderna

Socialstyrelsen gör en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten som heter "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Från 2022 års enkätundersökning fick Attendo följande resultat:

  • 82 procent positiva svar
  • 18 procent neutrala eller negativa svar

Relaterad information