Stödgrupper för barn

Vi erbjuder stödgrupper för barn och unga i Enköping. Där man får prata med andra som är i samma situation. Det är ofta barn som lever med föräldrar som är skilda, missbrukar eller har psykisk ohälsa.

Vi ses i grupp där du får prata med andra barn i samma situation. Grupperna leds av våra gruppsamordnare. Barn och unga i åldrarna 6–18 år är välkomna. Barnen delas in i grupper där de är jämngamla, till exempel 9–12 år.

Det kostar inget att vara med. Vi fikar och tanken är att vi ska ha roligt även om vi pratar om svåra saker. Allt vi pratar om stannar i gruppen och vi har tystnadsplikt, men om vi misstänker att du far illa på något sätt måste vi göra en orosanmälan till socialtjänsten.

Stödgruppen Skilda världar

Skilda världar är för dig som är barn till skilda föräldrar. Här får du prata i grupp med andra barn i samma situation tillsammans med våra gruppledare.

Om Skilda Världar

Har dina föräldrar skilt sig? Känns det som om du lever i två skilda världar? Är du ledsen och arg? Eller känner du skuld?

I stödgruppen Skilda Världar får du som är barn till skilda föräldrar möjlighet att i grupp träffa andra barn i samma situation och prata tillsammans med våra gruppsamordnare. Att sätta ord på dina tankar och känslor kan hjälpa dig att må bättre. Vi riktar oss till dig som är 6–18 år.

Vi fikar och tanken är att vi ska ha roligt tillsammans även om vi pratar om svåra saker. Allt vi pratar om stannar i gruppen. Vi har tystnadsplikt.

Gruppen träffas vid tio tillfällen. Vi träffas en gång i veckan i cirka två timmar och går igenom olika teman.

Det är kostar ingenting att vara med i Skilda Världar.

Anmäl dig

Ring vår gruppsamordnare för att anmäla dig. Du är också välkommen att ringa om du har frågor.

Telefon: 0171-62 66 61

Stödgruppen Hoppet

Hoppet är för dig som är barn till föräldrar i missbruk eller med psykisk ohälsa. Här får du prata i grupp med andra barn i samma situation tillsammans med våra gruppledare.

Om Hoppet

Känns det som att det är ditt fel att mamma eller pappa har problem med alkohol, droger eller mår psykiskt dåligt? Det är det inte. Att få sätta ord på dina tankar och känslor kan hjälpa dig att må bättre.

I stödgruppen Hoppet får du som är barn till missbrukande föräldrar eller föräldrar med psykisk ohälsa möjlighet att, i grupp, träffa andra barn i samma situation och prata tillsammans med våra gruppsamordnare. Att sätta ord på dina tankar och känslor kan hjälpa dig att må bättre. Vi riktar oss till dig som är 6–18 år.

Vi fikar tillsammans och tanken är att vi ska ha roligt även om vi pratar om svåra saker. Allt vi pratar om stannar i gruppen. Vi har tystnadsplikt.

Gruppen träffas vid 10–16 tillfällen. Vi träffas en gång i veckan i cirka två timmar och går igenom olika teman.

Det är kostar ingenting att vara med i Hoppet.

Anmäl dig

Ring vår gruppsamordnare för att anmäla dig. Du är också välkommen att ringa om du har frågor.

Telefon: 0171-62 66 61