Barn som far illa - oros­anmälan och stöd

Gör en orosanmälan om ett barn far illa. Vi erbjuder också stöd till barn som har föräldrar som har problem eller är skilda. Vi anordnar även vuxendvandringar.

Hitta på sidan

För att skapa en trygg och säker utomhusmiljö för barn och ungdomar i Enköping anordnar vi vuxen­vandringar. Anmäl ditt intresse om du vill hjälpa till.

OBS! Under pandemin anordnas inga vuxenvandringar.

Vi vet att vuxennärvaro ger trygghet, därför anordar vi normalt sett vuxenvandringar. För att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheterna står de arrangerade vuxenvandringarna på paus under pandemin, men vi uppmanar vuxna att ändå röra sig där ungdomarna är.

Det gör du som vuxenvandrare

I vuxenvandringen blir du en del av ett sammanhang, där kunniga vuxna personer rör sig utomhus bland barn och ungdomar på fritiden. Det kan vara ute på stan, utanför fritidsgårdar eller Idrottshuset när det är evenemang där. Du går aldrig ensam. Du ingår alltid i en grupp om minst tre personer.

Utbildning

Du får en grundläggande utbildning i att vara vuxenvandrare så att du kan agera på ett tryggt och säkert sätt. Utbildningen hålls av Enköpings kommun och Polisen.

Schema

Kommunens brotts- och drogsamordnare ansvarar för att schema, tider och ansvar för de anordnade vuxenvandringarna fungerar.