Budget för 2023 är beslutad

Publicerad

Måndagen den 12 december beslutade kommunfullmäktige om årsplan med budget för 2023, budgetplan för 2024–2025 samt investeringsplan 2023–2027.

Det var den politiska ledningens budgetförslag (Moderaterna, Nystart Enköping, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet) som antogs av kommunfullmäktige den 12 december.

Kommunens totala driftbudget är på 3,2 miljarder kronor för 2023.

– Budgeten för 2023 är nu beslutad. Vi går från ett starkt 2022 till ett utmanande 2023. Vi har som övriga kommuner ekonomiska utmaningar och behöver stärka vårt arbete med verksamhetsutveckling för att leverera i vårt välfärdsuppdrag. Trots utmaningar ska vi se framtiden med tillförsikt och se möjligheter, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M).

Summering av budget för 2023

  • 3,2 miljarder kronor i driftsbudget
  • 2,7 miljarder kronor i investeringsplanen 2023–2027 för skattefinansierad verksamhet
  • 5,9 miljarder kronor i investeringsplanen 2023–2027 totalt för skattefinansierad, taxefinansierad verksamhet samt bolag
  • Oförändrad kommunalskatt: 21:34 kronor
  • Resultatet ska inte understiga 0,5 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 2023
  • Soliditeten ska inte understiga 25 procent 2023
  • Självfinansieringsgraden ska inte understiga 38 procent
  • En buffert för volymförändringar på 15 miljoner kronor
  • En elpris-kostnadsökning på 51,5 miljoner kronor 
  • Uppdrag till kommundirektören att göra en verksamhetsöversyn på övergripande koncernnivå, en effektivisering på 55,4 miljoner kronor

Beslut om ändringsbudget blir senast i juni 2023.

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.