Då aktiverar vi POSOM-gruppen

Publicerad

Vid stora olyckor, katastrofer, kriser eller omfattande säkerhetshändelser kan Enköpings kommun välja att aktivera POSOM-gruppen. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och kriser.

POSOM är ett samarbete mellan kommunen, Polisen, Svenska kyrkan, Lasarettet i Enköping och räddningstjänsten. POSOM-gruppen ska kunna kallas in när samhällets ordinarie resurser inte räcker till. Det handlar om att göra en värdering vid varje enskilt tillfälle om POSOM behövs.

– Vid kriser är det viktigt att hantera det psykiska och sociala omhändertagandet. Därför måste vi vid varje enskilt tillfälle se över och besluta om POSOM-gruppen behövs, säger socialförvaltningens chef Jonas Boman.

Mordet på vårdboendet

Efter den sorgliga händelsen på ett privatägt vårdboende i Enköping, där en anställd blev mördad, valde Enköpings kommun att inte aktivera POSOM-gruppen. Kommunledningen gjorde då bedömningen att samhällets ordinarie resurser räckte till för att ge stöd. Vård- och omsorgsförvaltningen erbjöd också hjälp tidigt till det drabbade vårdboendet.

– Vi valde att aktivera elevhälsan på Westerlundska gymnasiet tidigt på fredagsmorgonen eftersom det rörde sig om en tidigare elev. Elevhälsan besökte klasserna för att öppna upp för samtal. Eleverna erbjöds även möjlighet att gå undan till ett rum för att tända ljus, berättar Jonas Boman.

Även Svenska kyrkan bistod med präst och diakon som fanns på plats på gymnasiet, för att ge samtalsstöd. Vårfrukyrkan öppnade också upp under fredagen för att erbjuda samtal till den som behövde.

Två socialarbetare från socialförvaltningen har funnits tillgängliga sedan händelsen, för att stötta med samtal och krisarbete för deltagare och personal inom kommunens LSS-verksamhet. Chefer har också funnits tillgängliga för samtal.

Utvärderar stödet

I och med att Enköpings kommun gör en värdering vid varje enskilt tillfälle om POSOM behövs, är det viktigt att utvärdera beslutet efteråt.

– Vid en sådan här tragisk och skrämmande händelse är det viktigt att utvärdera om stödet från kommunen och andra aktörer var tillräcklig, säger Jonas Boman.

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.