Budgetförslag från Enköpings politiska ledning

Publicerad

Den 21 november presenterade den politiska ledningen i Enköping sitt förslag till kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023, budgetplan 2024–2025 och investeringsplan 2023–2027.

Foto på den politiska ledningen.

Gruppledare Per Elfving (KD), kommunstyrelsens ordförande Peter Book (M), kommunstyrelsens vice ordförande Anders Wikman (NE), gruppledare Ulrika Ornbrant (C), gruppledare Svante Forslund (L) och gruppledare Kenneth Hällbom (MP).

Budgetförslag för 2023 i siffror

  • 3,2 miljarder kronor i driftsbudget
  • 2,7 miljarder kronor i investeringsplanen 2023–2027 för skattefinansierad verksamhet
  • 5,9 miljarder kronor i investeringsplanen 2023–2027 totalt för skattefinansierad, taxefinansierad verksamhet samt bolag
  • Oförändrad kommunalskatt: 21:34 kronor
  • Resultatmål: 0,5 procent motsvarar 16 miljoner kronor
  • Uppdrag till kommundirektören att göra en verksamhetsöversyn på övergripande koncernnivå, effektivisering 55,4 miljoner kronor

Fokus på måluppfyllelse

År 2023 är sista året i fullmäktiges beslutade långsiktiga plan för 2020–2023. Fokus ökar därför på att nå planens målsättningar i kommunens sex övergripande uppgifter.

Utmaningar och möjligheter

Den politiska ledningen betonar att en utmaning är ökade kostnader i förhållande till intäkterna. Osäkerheten kring energipriser, räntor, hög inflation och extra pensionskostnader i kombination med lägre skatteintäkter kommer att innebära stora påfrestningar. Skatteintäkterna och investeringsbehoven kommer att påverkas till följd av att färre flyttar till kommunen.

För att möta utmaningarna ser den politiska ledningen flera möjligheter. Ett exempel är att öka tempot i den digitala verksamhetsutvecklingen. Ett annat är att minska kommunens energibehov och ett tredje att samordna och utveckla samhällsbyggnadsprocessen.

Satsningar

Några satsningar som den politiska ledningen vill se är verksamhetsutveckling genom digitalisering, mer fokus på arbetet med Årets stadskärna 2025 och en badramp i Sommarro. Föreningarnas hus är också en satsning de vill se.

Investeringar

Den politiska ledningen vill prioritera investeringar inom utbildningsverksamheten 2023–2027. Förutom det nya gymnasiet som byggs vill de se flera nya förskolor, ny grundskola på Lillsidan och utreda om en ny grundskola behövs i Örsundsbro.

Andra förslag till investeringar är bland annat vatten- och avloppsreningsverk, renovering av Kulturhus Joar, upprustning av Enavallen, C-paviljongen, Korsängsfältet med omklädningsrum, läktare och speakertorn samt gruppbostad i Åkersberg.

Vad händer nu?

Den 29 november kommer kommunstyrelsen behandla förslag till kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och budgetplan 2024–2025. Den 12 december kommer kommunfullmäktige besluta om kommunfullmäktiges årsplan med budget 2023 och budgetplan 2024–2025. Beslut om ändringsbudget blir senast i juni 2023.

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.