Så ligger vi till med målen i vår långsiktiga plan

Publicerad

I vår sammanfattning av kommun­fullmäktiges lång­siktiga plan 2020–2023 berättar vi om de politiska målen och hur väl vi uppfyller dem.

Illustration som sammanfattar kommunfullmäktiges sex uppgifter. Sex stycken igenkänningsmärken cirkulerar i ett hjul.

I planen har kommun­fullmäktige sammanfattat allt vi gör och levererar i sex uppgifter. På webbplatsen Enköping växer berättar vi i korthet om de olika upp­gifterna och vilka politiska mål vi har inom dem.

Där visar vi också om vi är på rätt väg mot målen. Färg­indikeringarna grön, orange och röd visar om vi är på rätt väg helt, delvis eller inte alls. Och du kan läsa om vad som påverkar.

Del av kommun­fullmäktiges lång­siktiga plan

Att göra tydligt på webbplatsen hur vi ligger till med de politiska målen är en del i vårt arbete för att nå kommun­fullmäktiges långsiktiga mål för uppgiften Delaktighet och demokrati.

Kontakta oss vid frågor

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter
Telefon: 0171-62 50 00
Mejl: kommunen@enkoping.se