Information gällande kultur och fritid

Här finns fördjupad information om kultur och fritid med anledning av coronaviruset, covid-19.

Verksamheter inom upplevelseförvaltningen öppnar stegvis

Regeringens skärpta restriktionern är förlängda men med vissa förändringar och lättnader.

Läs mer om regeringens skärpta restriktioner

Enköpings kommun anpassar verksamheten utifrån de skärpta restriktionerna och pandemilagen. Fler anpassningar än vad som presenteras här kan komma framöver beroende på de riskanalyser som genomförs.

Förändringar inom kultur och turism

 • Biblioteket på Ågatan 29 öppnar igen men med begränsade öppettider och service från och med den 8 februari. Max antal besökare: 30 personer.
  Besök bibliotekets webbplats för aktuell information
 • Fjärdhundra och Örsundsbro bibliotek har öppet en dag i veckan med begränsad service från och med den 8 februari. Maximalt antal besökare: 10 personer. Besök bibliotekets webbplats för mer information.
 • Boken kommer erbjuder utkörning av beställda medier till äldre, sjuka eller andra som inte kan ta sig till biblioteket, från och med den 8 februari.
 • Biblioteksbussen återupptar sina turer i Enköping och på landsorten från och med den 8 februari. Servicen är begränsad och ingen ombordstigning är tillåten.
 • Fritidsgården förbereder en öppning med ett begränsat antal besökare, utifrån pandemilagen.
 • Fritidsklubben har öppnat verksamheten med föranmälan och ett begränsat antal besökare, utifrån pandemilagen.
 • Kulturskolan återupptar den individuella undervisningen för barn och unga i kulturskolans lokaler.
 • Museet och turistinformationen håller fortsatt stängt för fysiska besök då medarbetare hjälper till på vård- och omsorgsförvaltningen. Museum och turistinformationen erbjuder fortsatt information via telefon och mejl.
 • Träffpunkt Oasen är fortsatt stängd.

Förändringar inom Idrott och fritid

 • Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå tillåts. Undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare tas bort.
 • Alla idrottsanläggningar inomhus öppna för träningsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare samt för elitidrott. Lokalerna är uppmärkta med hur många som enligt pandemilagens föreskrifter får vistas i varje utrymme.
 • Anläggningar utomhus är fortsatt öppna för träningsverksamhet.
 • Pepparrotsbadet öppnar upp för verksamhet i organiserad form för barn och unga födda 2002 och senare samt för elitidrott. Det är också möjligt för personer med behov av medicinsk rehabilitering att boka tid via lokalbokningen. Lokalerna är uppmärkta med hur många som enligt pandemilagens föreskrifter får vistas i varje utrymme.

Evenemang inom kultur och fritid

Vi uppdaterar om arrangemang på våra Facebooksidor och i evenemangskalendern. Läs även på bibliotekets webbplats för mer information om öppetider.

Stödpaket till kulturen

Kultursektorn har drabbats hårt av coronautbrottet. Regeringen har därför avsatt ett stödpaket på 500 miljoner kronor till aktörer och arrangörer som förlorar intäkter till följd av covid-19.

Statens Kulturråd

Arrangörer och aktörer inom det fria kulturlivet kan söka stöd för inkomstbortfall för inställda och uppskjutna kulturevenemang.

Hur du söker stöd på kulturrådets webbsida

Informationsmaterial från Länsstyrelsen

Informationsblad om den nya covid-19-lagen för verksamheter som bedriver handel