Information till förenings­livet

Här finns fördjupad information för föreningslivet med anledning av Coronaviruset, covid-19.

Åtgärdspaket

Åtgärdspaketet berör de bidragsberättigade föreningar, studieförbund och enskilda kulturutövare som kvalificerar sig för att söka bidrag inom ramen för gällande bidragsregler, stöd till civilsamhället i Enköpings kommun.

Verksamhetsstöd på samma nivå under år 2021 som 2020

Verksamhetsstödet ska vara på samma nivå år 2021 som år 2020, oavsett om föreningen/studieförbundet har haft aktiviteter eller inte. Den här åtgärden kan minska ekonomisk oro och administration inom föreningslivet. Den gäller för ideella föreningar som drabbas negativt under coronapandemin.

Kompensationsbidrag för drabbade

En krispott skapas där drabbade föreningar, studieförbund och enskilda kulturutövare kan ansöka om ekonomisk kompensation. Det gäller främst för sådant som inte kompenseras av statsbidrag eller annat stöd utanför Enköpings kommun. Medel ska fördelas utifrån ett generöst och flexibelt regelverk. Åtgärden får kosta max 700 000 kronor.

Åtgärden med ett kompensationsbidrag om 700 000 kronor till drabbade föreningar, studieförbund och enskilda kulturutövare är fördelad enligt uppsatta regler. Beslut om fördelning fattades av upplevelsenämnden den 11 juni och 10 september 2020.

Ingen återbetalning för icke genomförda aktiviteter

Beviljat och utbetalt stöd som inte kan användas som planerat under 2020 får överföras till 2021 års verksamhetsår. Enköpings kommun kommer inte kräva återbetalning för icke genomförda aktiviteter som föreningen har fått bidrag för. Aktiviteterna ska utföras under 2021.

Digital rådgivning och stöd

Enköpings kommun bjuder in till digitala möte för rådgivning och stöd med anledning av pandemin. Det finns även möjlighet till enskilda möten där du som förening kan få hjälp med bidragsansöknignar och annan rådgivning.

Hitta aktuella datum i kalendariet

Stöd och information på webbplatsen

Upplevelseförvaltningen ska hålla föreningswebben uppdaterad med information om föreningslivet och corona med tips, vanliga frågor och svar, länkar och rådgivning.

Besök webbplatsen förening i Enköping

Möjlighet att söka medel för utvecklingsprojekt

Utvecklingsstödet inom bidragsreglerna kan sökas för utvecklingsprojekt som kompenserar för konsekvenser av pandemin.

Här finns mer information om utvecklingsstödet

Regeringens stöd till föreningslivet

Regeringen uppdaterar löpande med aktuell information om stöd och andra beslut som rör civilsamhället och corona.

Läs mer på Regeringens hemsida om åtgärder för civila samhället med anledning av covid-19

För civila samhället med anledning av covid-19 på regeringens webbplats

Råd till ideella föreningar

Civilsamhället påverkas på många olika sätt med anledning av coronaviruset. Samtidigt är det viktigt att fortsätta bedriva aktiviteter inom idrott, kultur- och övriga föreningslivet, som är en trygghetsfaktor för många barn och ungdomar och flera av riskgrupperna.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om riskbedömning av evenemang och sammankomster

Läs Folkhälsomyndighetens råd om att hålla avstånd och ta personligt avstånd på deras webbplats

För idrottsverksamheter

Läs Folkhälsomyndighetens rekommendationer och råd angående idrott och träningsanläggningar på deras webbplats

Idrottsföreningar kan även ansöka om projektstöd från RF-SISU Uppland för att kunna ställa om verksamheten på grund av coronapandemin.

Ansök om projektstöd på RF-SISU Upplands webbplats

RF-SISU webbplats har information om hur coronaviruset påverkar föreningsidrotten

Riksidrottsförbundet har samlat vanliga frågor och svar om coronaviruset och idrott på deras webbplats

E-post till riksidrottsförbundet: corona@rfsisu.se

Material att sprida till era medlemmar

Dela gärna ut foldrar och sätt upp affischer på olika språk i era lokaler för att informera om hur vi tillsammans kan minska smittspridningen.

Foldrar och affischer för utskrift

Aktuell information om coronaviruset och material på olika språk för utskrift

Filmer

På 1177 vårdguiden finns filmer och information på olika språk om hur man kan hjälpa till att minska smittspridningen av coronaviruset.