Infor­mation gällande förskola och skola

Här finns fördjupad information och åtgärder inom förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning med anledning av coronaviruset.

Rekommendation hävd om distans­undervisning i gymnasie­skolan

Folkhälsomyndigheten upphäver sin rekommendation om obligatorisk fjärr- eller distansundervisning på deltid för gymnasieelever. Rekommendationen gäller till den 1 april och förlängs alltså inte efter det.

Fortsatt finns det möjlighet för gymnasier i landet att delvis bedriva fjärr- och distansundervisning om det behövs för att motverka trängsel i lokalerna. I samråd med regionens smittskyddsenhet kommer Westerlundska gymnasiet att ha cirka tre fjärdedelar av eleverna på plats i skolans lokaler från vecka 15. Hänsyn tas till de olika gymnasieprogrammens förutsättningar när schematiden planeras.

Detta lokala beslut gäller till den 9 maj och omprövas inför eventuell förlängning.

Alla elever på Westerlundska gymnasiet får löpande information om vad som gäller för just dem av sina lärare och av skolledningen.

Läs nyheten om hävd rekommendation om fjärr- och distansundervisning på Folkhälsomyndighetens webbplats

Enköpings öppna förskola och familjecentral har öppnat igen

Verksamhet erbjuds utomhus och till viss del även inomhus. Maximalt åtta personer (inklusive pedagogerna som leder träffarna) tillåts i samma grupp.

På öppna förskolans Facebooksida finns information om veckans program

Idrotts­undervisning inomhus fortgår med anpassningar

Skolornas idrottsundervisning i idrottshallar får fortgå. Resonemanget bygger på att skoleeleverna befinner sig i samma grupper under idrottslektionerna som de gör under andra lektioner och att skolidrotten därför inte gör smittrisken större. Skolorna har gjort anpassningar kring idrottsundervisningen och fortsätter med dem.

Sim­undervisning återupptagen

Skolornas simundervisning har återupptagits från februari månad då det inte längre finns restriktioner som säger att den ska vara inställd.

Så agerar vi vid sjukdomssymtom i förskola, grundskola och på gymnasiet

Barn och elever som insjuknar i nytillkomna förkylningssymtom under dagen ska gå hem så snart som möjligt. Så länge barnet känner sig sjukt ska det stanna hemma. När barnet har varit symtomfritt i två dagar kan det komma tillbaka till förskolan eller skolan.

Barn och elever som har milda sjukdomssymtom kan komma tillbaka till förskolan eller skolan om de känner sig friska efter att ha varit hemma i minst sju dygn sedan de fick symtom. Exempel på milda symtom är torrhosta och lätt snuva. Tänk på att det är viktigt att barnet orkar med en hel dag på förskolan eller i skolan när det återvänder.

Ett barn som hostar till ibland eller har lätt snuva efter att ha varit utomhus, men som är piggt i övrigt, bedöms inte som sjukt och ska inte skickas hem. Däremot är vår personal vaksam på sjukdomssymtom som tillkommer och som inte försvinner under dagen.

Barn ska stanna hemma om coronaviruset finns i familjen

Sedan den 1 december har Folkhälsomyndigheten ändrat sina råd till familjer där någon har bekräftats smittad med coronaviruset. Nu ska även barn som inte har några sjukdomssymtom stanna hemma under den tid som familjekarantänen varar.

Folkhälsomyndighetens bedömning är fortfarande att barns smittsamhet är låg, men de har ändrat sina råd för att det ska bli lugnare för personalen i förskola och skola. Många pedagoger runtom i landet har känt oro inför att ta emot barn från familjer med konstaterad smitta. Det är viktigt att personalen får arbetsro och möjlighet att fokusera på sitt kärnuppdrag i den pressade arbetssituationen som råder under pandemin.

Läs mer om de ändrade råden i nyhet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Testa barn för covid-19

Barn från och med förskoleklass med symtom för covid-19 är välkomna att ta ett prov som visar om det är covid-19. Provtagning och smittspårning är viktiga verktyg för att bromsa smittspridningen.

Läs mer och boka tid, eller hitta tider och platser för drop-in-provtagning på 1177 Vårdguidens webbplats

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns en matris som visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symtom

Läs pressmeddelandet om att Region Uppsala börjar testa barn från förskoleklass för covid-19-infektion på deras webbplats

Barnomsorg om vårdnadshavare är permitterade

Enköpings kommun har beslutat att barn till korttidspermitterade föräldrar får vara i förskola och fritidshem på sina vanliga scheman, om familjen önskar det. Det gör att barnen har sin vardag och sitt sociala sammanhang kvar. Vårdnadshavaren kan snabbt återgå i arbete om arbetsgivaren skulle begära det. Vi likställer alltså inte permittering med arbetslöshet i den här situationen eftersom permitteringen är tillfällig.

Resor till skolan vid skärpta allmänna råd i Uppsala län

Från den 20 oktober och två veckor framåt gäller lokala allmänna råd i Uppsala län som Folkhälsomyndigheten, i samråd med smittskyddsläkaren i Region Uppsala, utfärdat. Ett av råden är att personer i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Skolbarn är undantagna från det rådet. Folkhälsomyndigheten uttrycker tydligt att barn och elever ska fortsätta vara i verksamheten som vanligt.

Så här säger smittskyddsläkare Johan Nöjd i region Uppsala om resor till och från skolan:

– Självklart ska man fortsätta att gå i skolan och transportera sig dit om det krävs. Rådet riktar sig mot alla som inte måste åka kollektivt. Tänk efter om du verkligen måste.

Läs mer om de skärpta allmänna råden i Uppsala län för att bekämpa covid-19

Nationella prov

De nationella proven i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen är inställda under våren 2021 på grund av pandemin. Undantag görs för de nationella proven i årskurs 3 som av Skolverket bedöms kunna genomföras som planerat eftersom de pågår under en utsträckt tid och inte på vissa fasta datum.

Läs mer om de nationella proven på Skolverkets webbplats

Snabbare kontakt med vårdnads­havare

Förskola och skola kan nu kontakta dig som vårdnadshavare snabbare än vanligt för att be dig hämta ditt barn om barnet visar symtom på hosta, feber eller halsont. Som vårdnadshavare behöver du ha beredskap att hämta ditt barn vid plötslig sjukdom.

I förskolan

Förskolan kommer att använda de rutiner som gäller vid vinterkräksjuka och liknande kring exempelvis matsituationen. Barnet kan vara i förskolan om det är friskt även om någon i familjen är sjuk. Om du som vårdnadshavare är sjuk ska du dock inte komma till förskolan för att lämna eller hämta barn. Många förskolor har övergått till att ta emot barnen utomhus på gården på morgonen. Din förskola informerar om vad som gäller hos er.

Hygien vid måltider

I grundskolan har vi skärpta rutiner kring måltider och handhygien. Alla elever uppmanas till exempel att tvätta händerna med tvål och vatten före måltider.

I grundskolan gäller liksom i förskolan att barn kan vara på plats om de är friska även om någon i familjen är sjuk. Dock ska du som vårdnadshavare inte komma och lämna eller hämta ditt barn om du själv är sjuk.

Distansstudier för vuxen­utbildning

Vuxenutbildning fortsätter till stor del som distansundervisning våren 2021, genom lärplattformen Teams. För vissa kurser kommer de studerande ibland behöva komma till skolan. Respektive lärare ger mer information inom ramen för kursen.

Filmer på olika språk

Informationsfilmer om coronaviruset för dig som har barn i förskola och skola i Enköpings kommun.

Mer information gällande förskola och skola

För information om vad som gäller på de fristående förskolorna och skolorna, besök deras webbplatser.