Infor­mation gällande förskola och skola

Här finns fördjupad information gällande förskola och skola med anledning av Coronaviruset, covid-19.

Hitta på sidan

Åtgärder inom förskola och skola

Med anledning av coronaviruset vidtas vissa åtgärder i skola, förskola och gymnasium för att förhindra smittspridning i samhället.

Nationella prov

Skolverkat har meddelat att nationella prov kommer att genomföras som vanligt i grundskolan läsåret 2020/2021. De nationella proven görs av elever i årskurserna tre, sex och nio. På Skolverkets webbplats finns alla provdatum. Läs mer om provdatum på Skolverkets webbplats.

Snabbare kontakt med vårdnadshavare

Förskola och skola kan nu kontakta dig som vårdnadshavare snabbare än vanligt för att be dig hämta ditt barn om barnet visar symtom på hosta, feber eller halsont. Som vårdnadshavare behöver du ha beredskap att hämta ditt barn vid plötslig sjukdom.

I förskolan

Förskolan kommer att använda de rutiner som gäller vid vinterkräksjuka och liknande kring exempelvis matsituationen. Barnet kan vara i förskolan om det är friskt även om någon i familjen är sjuk. Om du som vårdnadshavare är sjuk ska du dock inte komma till förskolan för att lämna eller hämta barn. Många förskolor har övergått till att ta emot barnen utomhus på gården på morgonen. Din förskola informerar om vad som gäller hos er.

Öppen förskola endast utomhus

Enköpings öppna förskola är stängd sedan den 17 mars och kommer att vara stängd under obestämd tid, men vi erbjuder vissa aktiviteter utomhus. Vi träffas utomhus med barn och föräldrar och då deltar våra pedagoger och kuratorer som vanligt. Vi meddelar på vår nya Facebooksida: Enköpings Öppna förskola och familjecentral, vilka dagar och tider vi går.

Åtgärden vidtas därför att öppna förskolan samlar väldigt många barn och deras föräldrar, olika från dag till dag, som reser dit från olika håll. Vi vill förhindra smittspridning och skona riskgrupper. Det är alltså främst för att hindra spridningen bland vuxna eftersom vuxna verkar drabbas av viruset i mycket större utsträckning än barn.

Hygien vid måltider

I grundskolan har vi skärpta rutiner kring måltider och handhygien. Alla elever uppmanas till exempel att tvätta händerna med tvål och vatten före måltider.

I grundskolan gäller liksom i förskolan att barn kan vara på plats om de är friska även om någon i familjen är sjuk. Dock ska du som vårdnadshavare inte komma och lämna eller hämta ditt barn om du själv är sjuk.

Simundervisning

Det här läsåret kommer vi att återuppta simundervisningen i skolorna för de årskurser som berörs, eftersom det inte finns några rekommendationer som säger att simhallar ska vara stängda.

Skolskjuts

Elever som nyttjar skolskjuts ska stiga på bak i bussen, av hänsyn till chaufförerna som i vissa fall är äldre personer.

För gymnasiet

Gymnasierna i Sverige öppnar för undervisning på plats igen höstterminen 2020 och det gäller också i Enköping. Olika åtgärder har vidtagits för att minimera trängsel och risk för smittspridning. Gymnasieprogrammen är olika och därför får alla elever information om vad som gäller för just dem av sin rektor och sina lärare.

Information om distansstudier

Vuxenutbildning fortsätter till stor del som distansundervisning hösten 2020, genom lärplattformen Teams. För vissa kurser kommer de studerande ibland behöva komma till skolan. Respektive lärare ger mer information inom ramen för kursen.