Infor­mation gällande förskola och skola

Här finns fördjupad information gällande förskola och skola med anledning av Coronaviruset, covid-19.

Hitta på sidan

Åtgärder inom förskola och skola

Med anledning av coronaviruset vidtas vissa åtgärder i skola, förskola och gymnasium för att förhindra smittspridning i samhället.

Nationella prov i ställs in

Den 23 mars meddelade Skolverket att inga fler nationella prov ska genomföras under vårterminen. De nationella proven görs normalt av elever i årskurserna tre, sex och nio i grundskolan i Sverige. Nationella prov finns även i gymnasiet, i komvux och i SFI (svenska för invandrare). Alla elever kommer fortfarande att bli betygsatta, men lärarna får utgå från annat underlag än nationella prov.

Snabbare kontakt med vårdnadshavare

Förskola och skola kan nu kontakta dig som vårdnadshavare snabbare än vanligt för att be dig hämta ditt barn om barnet visar symtom på hosta, feber eller halsont. Som vårdnadshavare behöver du ha beredskap att hämta ditt barn vid plötslig sjukdom.

I förskolan

Förskolan kommer att använda de rutiner som gäller vid vinterkräksjuka och liknande kring exempelvis matsituationen. Man kommer att lägga upp mat åt barnen och breda deras smörgåsar åt dem.

Öppna förskolan stänger

Enköpings öppna förskola stänger på tisdag den 17 mars och kommer att vara stängd under obestämd tid. Åtgärden vidtas därför att öppna förskolan samlar väldigt många barn och deras föräldrar, olika från dag till dag, som reser dit från olika håll. Vi vill förhindra smittspridning och skona riskgrupper. Det är alltså främst för att hindra spridningen bland vuxna eftersom vuxna verkar drabbas av viruset i mycket större utsträckning än barn.

Hygien vid måltider

I grundskolan kommer vi att skärpa rutinerna kring måltider och handhygien. Alla elever kommer till exempel att uppmanas tvätta händerna med tvål och vatten före måltider.

Simundervisning

All simundervisning i grundskolan är inställd från och med måndag 16 mars. Vi vet inte om viruset sprids i vattenmiljö och vill vara på den säkra sidan. Detta gäller fram till och med påsk och då tas beslut om hur det blir framöver.

Skolskjuts

Elever som nyttjar skolskjuts ska från och med måndag stiga på bak i bussen, av hänsyn till chaufförerna som i vissa fall är äldre personer.

För gymnasiet

I gymnasiet kommer sjukintyg för närvarande inte att krävas av elever över 18 år som är sjuka flera gånger under terminen.

Information om distansstudier

Den 17 mars meddelade regeringen att de rekommenderar att undervisning i gymnasium, komvux och yrkeshögskola ska bedrivas på distans. Orsaken är att dessa verksamheter samlar många personer som reser dit från olika håll. Man vill sakta ner smittspridningen i samhället genom att låta dessa studerande, som klarar av att vara hemma själva, undervisas på distans.

Gymnasium

Alla elever på Westerlundska gymnasiet har tillgång till digital enhet för undervisning genom skolan.

Från och med onsdag den 18 mars ska Westerlundska gymnasiets elever studera hemifrån. Lärarna har planering på förmiddagen och efter lunch startar undervisningen.

De WGY-elever som inte har sin digitala enhet hemma ännu ska hämta den snarast. Skolan kommer att vara öppen även under onsdagen för hämtning av digital enhet och skolmaterial. Är du sjuk skickar du ett ombud.

Ordinarie schema ska följas i den mån det är möjligt. Specifik information kommer för respektive kurs i gymnasiets digitala plattform Teams. Eventuell frånvaro hos personalen meddelas varje morgon i Teams. Det kommer att bli svårt att sätta in vikarier som kan sköta distansundervisning, men eleverna förväntas studera ändå i den mån det går och även försöka ta hjälp av varandra.

Pågående APL fortgår tills något annat besked lämnas, men APL-besök sköts via telefon eller dator och inte som fysiska möten.

Om utvecklingssamtal sker, kommer de att hållas digitalt eller via telefon.

Lunchlådor vid distansstudier

Eleverna på Westerlundska gymnasiet har fått information om hur de ska gå tillväga om de är i behov av lunchlådor under den tid som studierna ska bedrivas hemifrån.

Vuxenutbildning

Studerande som redan läser distansutbildningar till exempel via Hermods fortsätter att studera som vanligt.

Grundläggande och gymnasiala kurser på komvux i Enköping kommer att ges som distanskurser via den digitala plattformen Teams.

All undervisning på SFI (svenska för invandrare) kommer att ges på distans genom Teams.

Ordinarie schema ska följas i den mån det är möjligt. Specifik information kommer för respektive kurs i Teams. Eventuell frånvaro hos personalen meddelas varje morgon i Teams. Det kommer att bli svårt att sätta in vikarier som kan sköta distansundervisning, men eleverna förväntas studera ändå i den mån det går och även försöka ta hjälp av varandra.

Pågående APL fortgår tills något annat besked lämnas, men APL-besök sköts via telefon eller dator och inte som fysiska möten.

Ändrade rutiner för distansstudier på Hermods

Gällande nationella prov så ska eleverna kontakta Hermods i första hand, i rådande situation kommer dispens att ges till berörda elever. Kontakta hermods via e-post: mari.johansson@hermods.se

När det gäller Arbetsplatsförlagd lärande (APL) så finns det möjlighet att validera praktiken under nuvarande läge. Kontakta Hermods så hjälper de dig vidare med detta. Vi kan även vid behov flytta kurser i din individuella studieplan.

Får du betyget F i en kurs har du möjlighet att göra en F-prövning hos Hermods inom 3 månader. Med anledning av utbrottet av coronaviruset ändras denna möjlighet tillfälligt till 6 månader.

Ändring gällande hjärt- och lungräddning (HLR) i kursen Medicin 1: Tidigare intyg från HLR gäller i 4 år. Har du frågor kring HLR kontakta Studie- och yrkesvägledarna på Komvux via e-post:

syv.komvux@enkoping.se

Yrkeshögskola

Från och med onsdag den 18 mars ska studerande på Yrkeshögskolan stanna hemma och bedriva sina studier hemifrån. Mer information om detaljerna kommer under eftermiddagen från enhetschef Viveca Räim.

Alla studerande på Yrkeshögskolan har tillgång till digital plattform för undervisning genom Teams.

Om det finns material som du behöver hämta på skolan, går det bra att göra det under denna vecka.

Pågående LIA (lärande i arbete) fortgår tills något annat besked lämnas, men LIA-besök kommer att skötas via telefon eller dator och inte som fysiska möten.