Infor­mation om corona­viruset

Senast uppdaterad: 15 september 2020, klockan 15.17

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Enligt Folkhälso­myndigheten är risken för smittspridning av corona (covid-19) i Sverige mycket hög. Enköpings kommun följer händelse­utvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommen­­dationer.

Läget just nu

Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Enköpings kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten råder riskgrupper att undvika onödig kontakt med andra. Riskgrupper är främst personer över 70 år och personer med nedsatt hälsa.

Information till äldre på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Senaste uppdateringarna

Hur du undviker smittspridning

Så testar du dig

Coronaviruset (corona, covid-19) har många symptom som liknar förkylning eller influensa. Om du har symptom kan du boka ett test för pågående covid-19-infektion på 1177.se med e-legitimation. Testet är gratis och erbjuds alla i Uppsala län. I Enköping finns en provtagningsstation hos Husläkarcentrum i Enköping och i övriga länet vid Kungsgärdets vårdcentral i Uppsala samt vid Östhammars och Tierps vårdcentrum.

Om testet visar att du har covid-19 gäller det att isolera dig själv så länge du är smittförande. Berätta för familj och vänner som du har varit i närheten av, så att de också går och testar sig så fort de får minsta symtom.

Innan du gjort ett test ska du stanna hemma om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka. De flesta som insjuknar i Covid-19 blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Extra viktigt är det att alla som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom.

Boka tid för provtagning av covid-19 i Uppsala län på vårdguiden 1177s webbplats

Testa ditt barn för corona

Barn från årskurs 4 och uppåt kan testas för att se om de har en pågående covid-19-infektion. Provet är gratis och görs vid Enköpings husläkarcentrum som finns vid lasarettet.

Du som vårdnadshavare bokar tid åt ditt barn genom att gå in på 1177.se. Du behöver ha e-legitimation. Om du inte har e-legitimation kan du kontakta din vårdcentral för att få hjälp att boka.

Här på 1177 Vårdguidens webbplats kan du boka tid för provtagning

Smittskyddsläkaren i Region Uppsala rekommenderar att alla från årskurs 4 och äldre testas om de har symtom som skulle kunna bero på covid-19, som förkylning, hosta, feber och ont i halsen. Det är viktigt för att kunna upptäcka fall tidigt och sätta stopp för att smittan sprids till andra.

Om du har frågor om provtagningen, om sjukdomssymtom och liknande kan du ställa dem direkt till 1177.

Begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Allmänna sammankomster

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. För information om hur det påverkar evenemang i kommunen vänder du dig till arrangören.

Resor

Onödiga resor ska inte göras. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att stanna hemma under lov för att undvika smittspridning och inte belasta sjukvården i andra regioner i onödan. Från den 13 juni kan symtomfria personer resa i Sverige. Det är viktigt att alla följer reglerna om att hålla fysiskt avstånd mycket noggrant, både under resan och under vistelsen.

Badplatser

Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer omfattar inte stränder. Däremot är det viktigt att hålla det rekommenderade avståndet på 2 meter till varandra även på badplatsen. Folkhälsomyndighetens bedömning är att bad i sig inte utgör en risk för smittspridning så länge avstånd hålls.

Information om resor, friluftsliv, camping med mera

Krisinformation.se har samlat myndigheters och andra aktörers information om vilka restriktioner och rekommendationer som gäller i sommar för resor, friluftsliv, camping med mera.

Läs om hur vi kan resa, semestra och umgås i sommar på krisinformation.se.

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Belasta inte sjukvården i onödan

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser. Se länkar längre ner.

Gör Region Uppsalas självskattningstest för att se om du kan vårda dig hemma eller behöver kontakta vården.

Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på internet.

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Allmänna sammankomster och evenemang

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. För aktuell information vänder du dig till den arrangör som ordnar evenemanget.

Trossamfundsledare talar om coronaviruset

Företrädarna talar på svenska, somaliska, arabiska, syriska/suryoyo, tigrinja, serbiska, turkiska, thailändska och persiska.

Se filmerna på myndigheten för stöd till trossamfunds webbplats.

Evenemang i Enköpings kommun

Enköpings kommun har anpassat kulturutbudet till den rådande situationen genom att skapa digitala arrangemang eller genomgöra mindre arrangemang utomhus. För personer som inte vill, eller bör, röra sig i våra lokaler erbjuder vi flera olika alternativ till kulturupplevelser. Se enskilda evenemang och kontakta arrangören för uppdateringar.

Vi uppdaterar om arrangemang på våra Facebooksidor och i evenemangskalendern. Läs även på bibliotekets webbplats för mer information om öppetider.

Information från säkra källor

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Ansvariga myndigheters webbplatser

Bekräftade fall av covid-19

Många undrar hur smittspridningen ser ut i Enköpings kommun. På Region Uppsalas webbplats kan du ta del av statistik och se lägesbilden för regionens alla kommuner. Statistiken publiceras helgfria dagar, måndag till fredag.

Nulägesbild på Region Uppsalas webbplats

Så här arbetar Enköpings kommun

Enköpings kommun har aktiverat sin krisledning. Alla förvaltningar jobbar för att säkerställa att verksamheter ska påverkas så lite som möjligt.

Verksamheterna förbereder sig för att kunna hantera en ökad smittspridning. Det finns redan goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Information gällande förskola och skola

Förskola och grundskola

Enköpings kommuns förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra förskolor och grundskolor har öppet som vanligt. Det betyder att friska barn i förskola och grundskola ska vara i våra verksamheter som vanligt. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar, innan man kan återgå till förskola eller skola. Om barnet, efter sju dygn, känner sig friskt men fortfarande har milda symtom som torrhosta och lätt snuva kan de gå tillbaka till förskola och skola. Vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande förskola och skola

Gymnasium och yrkeshögskola

I höst är gymnasiet och yrkeshögskolan öppna som vanligt. All undervisning sker i skollokalerna.

Folkhälsomyndighetens beslut att dra tillbaka rekommendationen om distansundervisning

Så agerar vi vid sjukdomssymtom i förskola, grundskola och på gymnasiet

Barn och elever som insjuknar i nytillkomna förkylningssymtom under dagen ska gå hem så snart som möjligt. Så länge barnet känner sig sjukt ska det stanna hemma. När barnet har varit symtomfritt i två dagar kan det komma tillbaka till förskolan eller skolan.

Barn och elever som har milda sjukdomssymtom kan komma tillbaka till förskolan eller skolan om de känner sig friska efter att ha varit hemma i minst sju dygn sedan de fick symtom. Exempel på milda symtom är torrhosta och lätt snuva. Tänk på att det är viktigt att barnet orkar med en hel dag på förskolan eller i skolan när det återvänder.

Ett barn som hostar till ibland eller har lätt snuva efter att ha varit utomhus, men som är piggt i övrigt, bedöms inte som sjukt och ska inte skickas hem. Däremot är vår personal vaksam på sjukdomssymtom som tillkommer och som inte försvinner under dagen.

När annan i barnets familj är sjuk

Friska barn fortfarande är välkomna till förskola eller skola även om någon annan i familjen är sjuk. Tänk på att sjuka vårdnadshavare inte ska lämna eller hämta barn i våra verksamheter.

Testa barn för covid-19

Barn från årskurs 4 och uppåt kan testas för att se om de har en pågående covid-19-infektion. Provet är gratis och görs vid Enköpings husläkarcentrum som finns vid lasarettet.

Läs mer om att testa ditt barn för corona

Det är frivilligt för familjer att boka provtagning och det är inget krav att provtagning är gjord för att en elev ska få återgå till skolan.

Barnomsorg om vårdnadshavare är permitterade

Enköpings kommun har beslutat att barn till korttidspermitterade föräldrar får vara i förskola och fritidshem på sina vanliga scheman, om familjen önskar det. Det gör att barnen har sin vardag och sitt sociala sammanhang kvar. Vårdnadshavaren kan snabbt återgå i arbete om arbetsgivaren skulle begära det. Vi likställer alltså inte permittering med arbetslöshet i den här situationen eftersom permitteringen är tillfällig.

Filmer på olika språk

Informationsfilmer om coronaviruset för dig som har barn i förskola och skola i Enköpings kommun.

Mer information om gällande förskola och skola

För information om vad som gäller på de fristående förskolorna och skolorna, besök deras webbplatser.

Information gällande vård och omsorg

Enköpings kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande vård och omsorg. 

Enligt ett regeringsbeslut gäller ett nationellt besöksförbud på alla äldreboenden till och med den 30 september 2020. Men den 1 oktober upphör besöksförbudet att gälla. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet så länge det gäller, om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Äldre är en av de riskgrupper som är särskilt utsatta för coronaviruset och riskerar att bli mycket sjuka. Genom att så många som möjligt håller sig friska kan vi undvika en överbelastning av sjukvården. Vi arbetar för att begränsa smittspridning utan att någon samtidigt ska bli utan nödvändig vård och omsorg.

Stöd till dig som företagare

Många företag i Enköpings kommun befinner sig i en mycket svår situation. Vi förstår att det är tufft och vi arbetar för att hitta åtgärder som kan underlätta för kommunens företagare. Företagarfrågorna står högt på agendan och alla våra verksamheter tittar på vilka åtgärder de kan göra för företagarna.

Vissa åtgärder kan vi genomföra snabbt och vissa kommer att ta lite längre tid, ofta för att det krävs ett formellt beslut. Vi måste alla ha förståelse för att vi måste anpassa oss till lagar och regler som gäller precis som vanligt.

Stöd till föreningslivet

Upplevelsenämndens arbetsutskott beslutade den 5 maj att genomföra sju av nio föreslagna stödåtgärder för föreningslivet i samband med coronakrisen.

De beslutade åtgärderna är:

 • Verksamhetsbidrag kommer vara på samma nivå under år 2021 som 2020.
 • Ingen avbokningsavgift på kommunala lokaler.
 • Möjlighet att ansöka om ekonomisk kompensation för drabbade föreningar.
 • Ingen återbetalning för icke genomförda aktiviteter.
 • Rådgivning och stöd.
 • Mer stöd och information på webbplatsen.
 • Söka medel för utvecklingsprojekt.

Mer om de beslutade stödåtgärderna till föreningslivet

Datum för digitala möten om utvecklingsstöd för föreningar eller enskilda kulturutövare

Digitala möten om åtgärdspaket och bidrag

Stöd till föreningar och kulturutövare


Regeringens stöd till föreningslivet

Den 20 mars gav regeringen besked om ett stödpaket på 500 miljoner kronor för att kompensera idrottsrörelsen till följd av pandemin. Riksidrottsförbundet har uppdraget att fördela stödet till idrottsrörelsen.

Idrottsföreningar söker stödet via Idrottonline och RF-SISU Uppland erbjuder råd och stöd till de föreningar som vill söka kompensationsstödet.

Skicka e-post till riksidrottsförbundet om du vill ha hjälp med att ansöka om kompensationsstöd.

Epost till riksidrottsförbundet: corona@rfsisu.se

Hitta mer information och svar på vanliga frågor på Riksidrottsförbundets webbplats

Stödpaket till kulturen

Kultursektorn har drabbats hårt av coronautbrottet. Regeringen har därför avsatt ett stödpaket på 500 miljoner kronor till aktörer och arrangörer som förlorar intäkter till följd av covid-19.

Statens Kulturråd

Arrangörer och aktörer inom det fria kulturlivet kan söka stöd för inkomstbortfall för inställda och uppskjutna kulturevenemang.

Hur du söker stöd på kulturrådets webbsida

Om du behöver stöd eller hjälp

Här hittar du information om hur du kan få praktisk hjälp och kontaktuppgifter samt länkar till nationella hjälplinjer, jourer, chattar och webbplatser.

Jourer och chattar för barn och unga

Hjälplinjer och telefonväkteri

Stöd vid våld och missbruk

Vill du prata med någon om din eller någon annans situation? Välkommen att kontakta någon av våra öppna mottagningar Familjens hus och Nyängen. Det kostar ingenting att besöka oss och vi dokumenterar inte att vi har träffats.

Webbplatser för stöd och hjälp

Other languages

Information about the coronavirus can be found on krisinformation.se in amharic, arabic, dari, english, farsi, finish, french, chinese, kurmanji lulesamiska, meänkieli, davvisámegiela, pashto, polish, roman arli, romani lovari, russian, somali, sorani, spanish, sydsamiska, thai, tigrinya, turkish, german.

About the new coronavirus

(Finska) Tietoja uudesta koronaviruksesta ja covid-19-taudista

(Arabiska) ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ وﻣﺮض ﻛﻮﻓﯿﺪ 19

(Somaliska) Ku saabsan faayraska karoona ee cusub iyo cudurka covid-19

(Tigrinja) ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቫይረስ ኮረናን ሕማም ኮቪድ-19ን

(Engelska) About the new coronavirus and the disease COVID-19

For older people

The document below is a poster from Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala. The information is available in different languages and aims at people aged 70 years and older. The poster encourages you to limit your close contacts to stay healthy, not infect others and relieve healthcare services. It is also recommended to get out in the fresh air.

Advice for older people in english, arabic, bangali, turkish, persian, french, afrikaans, spanish, afar, amharic, somali, sorami, kurmanji, tigrinya, russian.PDF (pdf, 736 kB)

Visiting Sweden during the covid-19 pandemic

The Covid-19 pandemic affects travelling, accommodation, and other activities in Sweden. Information about visiting Sweden during the pandemic can be found on krisinformation.se.

Videos in diffrent languages

About the corona virus in diffrent languages at information sveriges website

Leaders of different religious and faith communities talk about the corona virus in swedish, somali, arabic, syrian/suryoyo, tigrinyan, serbian, turkish, thai, persian.

To translate our web pages, you can use the translate button at the top of the page.

Tillgänglig information

Myndigheten för delaktighet har samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i tillgängliga format. 

Lättläst

Teckenspråk

Information med bildstöd

Materialet nedan innehåller information på olika språk om hur du skyddar dig och andra från smittspridningen av covid-19. Materialet kan användas av dig som behöver kommunicera information om coronaviruset med bildstöd. Genom bildikoner och text påminns du om att:

 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten i minst 30 sekunder
 • hosta och nys i armvecket
 • undvik att röra vid ögon, näsa och mun
 • stanna hemma när du är sjuk, även vid lindriga symtom
 • håll avstånd till andra – även till dina vänner
 • stanna hemma om du är 70 år eller äldre

(Svenska) Skydda dig och andra från smittspridningPDF (pdf, 58 kB)

(Finska) Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltäPDF (pdf, 57 kB)

(Arabiska) اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوىPDF (pdf, 106 kB)

(Engelska) Protect yourself and others from spread of infectionPDF (pdf, 57 kB)

(Somaliska) Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafoPDF (pdf, 57 kB)

Samtalskarta

Informationsmaterial

Från Region Uppsala och 1177

 • Omtänksamt avstånd, affisch A4PDF (pdf, 37 kB) - Affisch från 1177 Vårdguiden och Region Uppsala. Affischen visar ett barn och en vuxen person som vinkar till en annan vuxen, mellan dem finns det en pil med texten ”cirka 2 meter”. På affischen står det även ”Omtänksamt avstånd. Tillsammans minskar vi smittspridningen”.
 • Stanna hemma om du är sjuk, affisch A4PDF (pdf, 2 MB) - Affisch från 1177 Vårdguiden och Region Uppsala. Affischen är i rosa och röda färger med texten ”Stanna hemma om du är sjuk. När du har något av dessa symtom: feber, hosta, snuva, halsont. Var rädd om våra äldre och våra sköra”.
 • Tvätta händerna, affisch A4PDF (pdf, 128 kB) - Affisch från 1177 Vårdguiden och Region Uppsala. Affischen är i rosa och röda färger med en illustration av händer som tvättas. Affischens text lyder ”Tvätta händerna! I hela 30 sekunder. 1. Luddra ordentligt 2. Tvätta mellan fingrarna, ovanpå handen och runt tummen 3. Skölj och torka. Minska risken att bli sjuk”.
 • Två meter är längre än du tror, film på Youtube

För serveringar

 • BordspratarePDF (pdf, 1 MB) - Tre stycken olika affischer som påminner om att vi tillsammans kan hjälpa till att hålla samhället öppet. Vi kan fortsätta ses och ha roligt i coronatider så länge vi visar extra hänsyn, undviker långa köer och trängsel. Affischerna illustrerar hur människor umgås i olika sociala miljöer med en armlängds avstånd till varandra. Affischerna finns i tre olika färger: blå, beige och rosa.
 • Bordspratare med stansmallPDF (pdf, 1 MB) - Samma affischer som ovan.
 • AffischPDF (pdf, 559 kB) - Affisch som påminner om att du kan fortsätta ha roligt i coronatider och så länge vi visar extra hänsyn, undviker trängsel och långa köer, kan vi fortsätta att träffas ute. Illustrationen på affischen visar tre personer på en restaurang. En av personerna är servitör. De alla håller säkert avstånd och ser glada ut.
 • Illustration med kypare
 • Illustration café
 • Illustration med kock
 • Illustration- Håll avstånd
 • Animation för sociala medier- Håll avstånd