Infor­mation om corona­viruset

Senast uppdaterad: 6 april 2020, klockan 16.08

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. Enligt Folkhälso­myndigheten är risken för smittspridning av coronasmitta (covid-19) i Sverige är mycket hög. Enköpings kommun följer händelse­utvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommen­­dationer.

Läget just nu

Spridningen av coronaviruset påverkar flera verksamheter inom kommunen. Enköpings kommun följer händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten råder riskgrupper att undvika onödig kontakt med andra. Riskgrupper är främst personer över 70 år och personer med nedsatt hälsa.

Senaste uppdateringarna

Hur du undviker smittspridning

Om du har symtom

Coronaviruset Covid-19 har många symptom som liknar förkylning eller influensa. Stanna därför hemma om du känner dig förkyld, för att undvika att fler blir sjuka. De flesta som insjuknar i Covid-19 blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Extra viktigt är det att alla som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom.

Begränsa sociala kontakter

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning i Sverige som mycket hög och uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

Onödiga resor ska inte göras. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att stanna hemma under lov för att undvika smittspridning och inte belasta sjukvården i andra regioner i onödan.

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. För information om hur det påverkar evenemang i kommunen vänder du dig till arrangören.

Tips för att minska smittspridning

Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids.

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Belasta inte sjukvården i onödan

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras på myndigheternas webbplatser. Se länkar längre ner.

Gör Region Uppsalas självskattningstest för att se om du kan vårda dig hemma eller behöver kontakta vården.

Ring 113 13 om du inte kan hitta informationen på internet.

Ring 1177 endast om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning. Använd inte detta nummer för allmänna frågor om coronaviruset eller om myndigheternas rekommendationer.

Allmänna sammankomster och evenemang

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. För aktuell information vänder du dig till den arrangör som ordnar evenemanget.

Evenemang i Enköpings kommun

Enköpings kommun har beslutat att ställa in samtliga kulturarrangemang under perioden 17 mars–30 april, som arrangeras av kommunen på Joar Blå, i Tingshuset och på biblioteken i Enköping.

Vi uppdaterar om arrangemang på våra Facebooksidor och i evenemangskalendern. Läs även på bibliotekets webbplats för mer information om öppetider.

Information från säkra källor

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Ansvariga myndigheters webbplatser

Bekräftade fall av covid-19

Många undrar hur smittspridningen ser ut i Enköpings kommun. Tyvärr finns ingen redovisning över hur många personer som har blivit smittade eller som har insjuknat i covid-19 i en enskild kommun. Folkhälsomyndigheten uppdaterar däremot läget på regional och nationell nivå varje dag.

Bekräftade fall i Sverige – daglig uppdatering på Folkhälsomyndigheten

Så här arbetar Enköpings kommun

Enköpings kommun har aktiverat sin krisledning. Alla förvaltningar jobbar för att säkerställa att verksamheter ska påverkas så lite som möjligt.

Verksamheterna förbereder sig för att kunna hantera en ökad smittspridning. Det finns redan goda kunskaper, vana och rutiner för att förebygga och hantera smittor av olika slag i det dagliga arbetet.

Information gällande förskola och skola

Enköpings kommuns förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra förskolor och grundskolor har öppet som vanligt. Det betyder att friska barn i förskola och grundskola ska vara i våra verksamheter som vanligt. Vid minsta symtom ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma och vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177. Undantagen är öppna förskolan som stänger för besökare tillsvidare från den 17 mars.

Gymnasiet och yrkeshögskolan har stängt från 18 mars och komvux från 19 mars. De kommer alla att bedriva undervisningen på distans.

För information om vad som gäller på de fristående förskolorna och skolorna, besök deras webbplatser.

Information gällande vård och omsorg

Enköpings kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Regeringen beslutade igår den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april. Beslutet är generellt. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Äldre är en av de riskgrupper som är särskilt utsatta för coronaviruset och riskerar att bli mycket sjuka. Genom att så många som möjligt håller sig friska kan vi undvika en överbelastning av sjukvården. Vi arbetar för att begränsa smittspridning utan att någon samtidigt ska bli utan nödvändig vård och omsorg.

Stöd till dig som företagare

Många företag i Enköpings kommun befinner sig i en mycket svår situation. Vi förstår att det är tufft och vi arbetar för att hitta åtgärder som kan underlätta för kommunens företagare. Företagarfrågorna står högt på agendan och alla våra verksamheter tittar på vilka åtgärder de kan göra för företagarna.

Vissa åtgärder kan vi genomföra snabbt och vissa kommer att ta lite längre tid, ofta för att det krävs ett formellt beslut. Vi måste alla ha förståelse för att vi måste anpassa oss till lagar och regler som gäller precis som vanligt.

Så kan du hjälpa till

Vård och omsorg behöver extra medarbetare

På grund av coronasmittan står Enköpings kommun inför rejäla utmaningar. Bemanningen inom vård och omsorg är väldigt ansträngd. Läget är akut och vi söker dig som kan jobba.

Om du har någon form av vårdutbildning (ej ett krav) eller har möjlighet att hjälpa till vill vi att du anmäler ditt intresse så fort som möjligt.

Om du behöver stöd eller hjälp

Här hittar du information om hur du kan få praktisk hjälp och kontaktuppgifter till nationella hjälplinjer, jourer, chattar och länkar.

Stöd för dig som vill ha praktisk hjälp

Är du över 70 år eller tillhör en riskgrupp och är i behov av stöd? ? Då kan du få praktisk hjälp. Vi kan bland annat hjälpa dig med att handla mat och leverera den hem till din bostad.

Kontakta Enköpings kommuns kontaktcenter på telefonnummer 0171- 62 50 00.

Jourer och chattar för barn och unga

Hjälplinjer och telefonväkteri

Webbplatser för stöd och hjälp

Other languages

(Engelska) About the new coronavirus and the disease COVID-19

(Finska) Tietoja uudesta koronaviruksesta ja covid-19-taudista

(Arabiska) ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ وﻣﺮض ﻛﻮﻓﯿﺪ 19

(Somaliska) Ku saabsan faayraska karoona ee cusub iyo cudurka covid-19

(Tigrinja) ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቫይረስ ኮረናን ሕማም ኮቪድ-19ን

Website of Public Health Agency of Sweden

Website of Swedish Migration Agency

Videos about the corona virus in diffrent languages

To translate our web pages, you can use the translate button at the top of the page.

Tillgänglig information

Myndigheten för delaktighet har samlat länkar till information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset i tillgängliga format. 

Lättläst

Teckenspråk

Information med bildstöd

Materialet kan användas av dig som behöver kommunicera information om coronaviruset med bildstöd. Materialet finns på olika språk.

(Svenska) Skydda dig och andra från smittspridningPDF

(Finska) Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltäPDF

(Arabiska) اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوىPDF

(Engelska) Protect yourself and others from spread of infectionPDF

(Somaliska) Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafoPDF

Samtalskarta