Kommu­nala pensio­närs­rådet

Enköpings kommunala pensionärsråd arbetar för en förbättrad
verksamhet och service för kommunens pensionärer.

Rådet består av en ordförande och en vice ordförande, sju ledamöter och sju ersättare.

Rådet ligger under kommunstyrelsen och får administrativt stöd av kommunledningsförvaltningens kansli.

Vanliga frågor

Under 2020 sammanträder Enköpings kommunala pensionärsråd på Linbanegatan 12 den, 5 februari, 18 mars, 6 maj, 9 september, 21 oktober och 9 december.

KPR är en förkortning av Enköpings kommunala pensionärsråd.

Fördjupning

Relaterade dokument

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?