Kallelser och protokoll

Kallelser och protokoll för Enköpings kommunala finska samråd.

2019 års sammanträden

Minnesanteckningar från 2019-02-19 (pdf, 1.2 MB)

2018 års sammanträden

Minnesanteckningar från 2018-10-17 (pdf, 302.6 kB)

Minnesanteckningar från 2018-05-03 (pdf, 2.2 MB)

Minnesanteckningar från 2018-02-01 (pdf, 385.9 kB)