Kallelser och protokoll för utbildnings- och arbets­marknads­nämnden

Här kan du ta del av utbildnings- och arbetsmarknads­nämndens kallelser och protokoll från 2020 och framåt.

2021

2020

Bilaga 1_ Riktlinjer för ­skol­skjuts i förskoleklass med revideringar Pdf, 631 kB. (Pdf, 631 kB)

Bilaga 2 _Riktlinjer för skolskjuts i gymnasie­särskolan- inga revideringar Pdf, 629 kB. (Pdf, 629 kB)

Bilaga 3_Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan_med revideringar Pdf, 636 kB. (Pdf, 636 kB)

Bilaga 4_Riktlinjer för skolskjuts i förskoleklass grundskolan,grundsärskolan_klar för beslut 20200617 Pdf, 624 kB. (Pdf, 624 kB)

Bilaga 5_Riktlinjer för skolskjuts i gymnasiesärskolan_klar för beslut 20200617 Pdf, 630 kB. (Pdf, 630 kB)

Bilaga 6_Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan_klar för beslut 2020-06-17 Pdf, 635 kB. (Pdf, 635 kB)

Bilaga 1 Pdf, 987 kB. (Pdf, 987 kB)