Inriktnings­beslut klart att slå samman två för­valtningar

Publicerad

Socialförvaltningen och vård- och omsorgs­förvaltningen ska tillsammans bilda en ny förvaltning.

Kommundirektören Ulrika K Jansson tog beslutet den 16 augusti och den nya förvaltningen planeras träda i kraft den 1 januari 2022.

– Det har genomförts ett mycket grundligt arbete under våren, med många involverade, och det känns mycket bra att ha kunnat fatta inriktnings­beslutet för att arbeta vidare med att skapa en gemensam för­valtning. Jag är övertygad om att detta kommer skapa en organisation där vi står än bättre rustade inför framtiden och kan ge bästa möjliga service för dem vi finns till för, säger Ulrika K Jansson.

Beslutet är fattat i samråd med kommun­direktörens ledningsgrupp. Till grund för beslutet ligger bland annat konsultfirman Public Partners analys kring organisations­översynen, workshops med förvaltningarnas lednings­grupper, dialog i organisations­översynens styrgrupp samt i facklig samverkan.

Vad händer nu?

Lotta Tronêt, förvaltningschef på vård- och omsorgs­förvaltningen och tillförordnad socialchef, har fått i uppdrag av Ulrika K Jansson att arbeta med bildandet av den nya förvaltningen under hösten.

Lottas Tronêts roll som till­förordnad socialchef gäller till årsskiftet.

Förändrings­processen kommer att ta tid

– Beslutet som kommun­direktören fattat känns helt rätt utifrån de underlag vi har efter vårens genomlysning. Beslutet ger oss möjlighet att skapa något nytt som stärker oss att på bästa sätt möta behoven hos invånarna i Enköping, säger Lotta Tronêt.

– Vi ska nu påbörja en gemensam förändringsresa som jag ser fram emot att få ta mig an tillsammans med alla chefer och medarbetare i våra två förvaltningar samt i dialog med våra fackliga företrädare.

Vid frågor, kontakta:

Ulrika K Jansson, kommundirektör
Telefon: 0171-62 66 40
E-post: ulrika.jansson@enkoping.se

Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgs­förvaltningen och tillförordnad socialchef
Telefon: 0171-62 62 40
E-post: lotta.tronet@enkoping.se

Tidigare nyhet

Porträttfoto på Lotta Tronêt och Ulrika K Jansson.

Lotta Tronêt (foto Thomas Henrikson) och Ulrika K Jansson (foto Susanne Flink).