Lämna förslag kring ny elförbindelse

Publicerad 2020-05-22

En ny elförbindelse planeras mellan Enköping och Sollentuna. Nu har du möjlighet lämna synpunkter på byggnadsförslaget.

Statliga affärsverket Svenska kraftnät planerar en ny cirka 50 kilometer lång elförbindelse för 400 kV mellan stationerna Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Den ska ersätta en 220 kV-ledning som idag sträcker sig mellan stationerna.

Tyck till om byggnadsförslaget

Fram till 10 juni pågår ett samråd där alla som vill kan lämna synpunkter och information som kan vara av värde inför valet av elförbindelsens placering. Alla förslag som rör ledningssträckningen och utredningskorridoren är välkomna. Synpunkterna kommer sedan att sammanvägas med andra intressen till exempel boendemiljö, natur- och kulturmiljö, framkomlighet, ekonomi och driftsäkerhet.

Underlaget, detaljkartor och bilagor finns publicerat på Svenska kraftnäts webbplats www.svk.se/hamra-overby på sidan Dokument och kartor. Där finns även en inspelad presentation om underlaget.

Foto: Svenska kraftnät