Före­tagen alltmer nöjda med kommunens service

Publicerad

Enköpings kommun får högre betyg när lokala företag betygsatt kommunens service.

Det visar den årliga mätningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade i dag.

Enköpings kommun får ett totalt NKI-värde (Nöjd Kund Index) på 64. Det är högre jämfört med 2018 och motsvarar ett godkänt betyg. Enköpings kommun har fått ett högre service­betyg inom tillsyns­områdena brandskydd, bygglov och miljö- och hälsoskydd medan det har sjunkit inom områdena livsmedels­kontroll och serveringstillstånd.

– Glädjande är att den höga kundnöjdheten inom brandskydd håller i sig, men framförallt att bygglov har en så stark utvecklingskurva där NKI-värdet ökat från 36 till 58 sedan 2016. Jag blir glad över att se att vi inom flera områden får högt betyg i bemötandet, säger Cecilia Lööv, näringslivschef.

– Det känns bra att kundnöjdheten ökar, men rankningen kunde vara bättre. Vi fortsätter vårt förbättringsarbete där näringslivsfrågorna är prioriterade, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

E-tjänster, öppet hus och Dukat bord

Enköpings kommun har genomfört flera satsningar för bättre service:

  • Digitalisering och införande av e-tjänster för bygglov, digital mötes­bokning och tydligare information på kommunens webbplats.
  • Öppet hus för bygglov och enskilt avlopp – 2 100 besökare sedan starten 2016.
  • Startmöten för att hjälpa företagarna att göra rätt från början.
  • Samarbete med representanter från lokala byggföretag för att skapa effektivare processer, tydlighet och trygghet.
  • Mötesformen Dukat bord där företagarna kan träffa tjänste­män från kommunens olika myndighetsområden vid ett och samma tillfälle.
  • Mötesformen Dialog Direkt, kund­relationer med fokus på att skapa trygghet och tydlighet i myndighets­processer.

Läs mer om vårt utvecklingsarbete inom näringslivsfrågor

Stärker upp för att effektivisera

NKI-värdet behöver förbättras inom områdena serverings­tillstånd och livsmedelskontroll. Orsaker till ett lägre betyg kan vara för låg bemanning. Inom serveringstillstånd har vi utökat bemanningen med 50 procent för att förbättra effektiviteten.

– Vi måste hålla i det systematiska kvalitetsarbete som påbörjats och fortsätta vara lyhörda för hur företagen upplever vår service. Vi tackar alla företag som har svarat på undersökningen, säger Cecilia Lööv.

– I den rådande pandemin befinner sig våra företagare i en svår situation. Vårt fokus ligger därför just nu mycket på att hitta åtgärder som kan underlätta för företagarna.

Läs om våra åtgärder för företagarna

Om mätningen

Mätningen visar hur företagen upplever kommunens myndighets­utövning inom områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Undersökningen görs enligt analysmodellen Nöjd-Kund-Index (NKI) som är en etablerad modell för att mäta kundnöjdhet på en skala från 0–100. Godkänt resultat är ett NKI på 62–69, över 70 är högt. SKR:s undersökning görs i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA).

Enköpings kommun har tappat två placeringar i 2019-års mätning, från plats 165 till 167. Totalt deltar 173 kommuner i undersökningen.

Läs mer om undersökningen på SBA:s webbplats

Vid frågor, kontakta:

Cecilia Lööv, näringslivschef
Telefon: 0171-62 51 53
Mejl: cissi.loov@enkoping.se

Ingvar Smedlund (M), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0171-62 62 12
E-post: ingvar.smedlund@politiker.enkoping.se

Enköping