Kommunen får statligt stöd

Publicerad

Vi får drygt 45 miljoner kronor i statligt stöd med anledning av coronapandemin.

Regeringen meddelade torsdagen den 2 april att kommuner och regioner kommer att få ett statligt stöd på 15 miljarder kronor fördelat på folkmängd.

Kommunens stödpengar kommer bland annat användas till att täcka upp för de skatteintäkter som försvinner. Detta på grund av minskade inkomster för invånare som har varslats. Vi tittar också på vilka möjligheter det finns för kommunen att begränsa hyreskostnader och andra kostnader för att stödja förenings- och näringsliv.

Om det statliga stödet på regeringens webbplats.

Enköping