Kommunfullmäktige sammanträder

Publicerad 2019-12-02

Måndag den 9 december klockan 18.00 sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är som vanligt öppet för alla.

Allmänhetens frågestund efter punkt två på föredragnings­­listan, cirka klockan 18.10. Frågor ska anmälas i förväg senast klockan 17.00 till ordföranden eller sekreteraren.

Några frågor som tas upp

  • Medborgarförslag – Sammanbyggnad av bibliotek och kulturhus Joar Blå K.
  • Svar på interpellation - Varför begränsas just vården och omsorgen till det lagstadgade?
  • Nämndernas långsiktiga planer 2020-2023.
  • Upphävande av regler för hyresfria lokaler för handikapp- och pensionärsföreningar.

Webb-tv

Du kan som vanligt titta på Kommunfullmäktige på webb-tv. Du hittar länken här.

På Korsängs­skolan

Från och med den 16 september hålls kommun­fullmäktiges sammanträden i Korsängsskolans aula. Läs mer här.

Enköping