Kommunfullmäktige sammanträder

Publicerad 2019-10-07

Måndag den 14 oktober klockan 18.00 sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är som vanligt öppet för alla.

Allmänhetens frågestund efter punkt två på föredragnings­­listan, cirka klockan 18.10. Frågor ska anmälas i förväg senast klockan 17.00 till ordföranden eller sekreteraren.

På Korsängs­skolan

Från och med den 16 september hålls kommun­fullmäktiges sammanträden i Korsängsskolans aula. Läs mer här.

Några frågor som tas upp

  • Antagande av hållbarhetslöfte i regionalt åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan
  • Svar på motion – Utveckla äldreombudsmannen
  • Interpellation om Kulturhus Joar Blå, ställd till upplevelsenämndens ordförande

Webb-tv

Du kan som vanligt titta på Kommunfullmäktige på webb-tv. Du hittar länken här.

Enköping