Branden på Kärrhöksgränd

Publicerad 2019-09-15

Här är uppdaterad information med anledning av branden på Kärrhöksgränd.

Vi uppdaterar sidan vartefter vi har ny information.

20 september:

Återbetalning av hyra

Du som hyresgäst kommer få tillbaka hyran du betalt för september från den 15 september. Därefter kommer du inte att behöva betala hyra för din lägenhet.

Hämta personliga tillhörigheter

På tisdag den 24 september kommer det att finnas möjlighet för samtliga hyresgäster som att hämta sina personliga tillhörigheter i lägenheterna. I många fall kommer representanter från hemförsäkringsbolagen att närvara. För att detta ska kunna ske så tryggt och säkert som möjligt behöver insläpp ske i etapper och alla hyresgäster är kontaktade om vilken tid som gäller för dem

Stöd från social­förvaltningen

Du har rätt att ansöka om hjälp från socialförvaltningen om du behöver det. Vi gör en individuell bedömning i varje enskilt fall.

Kontakta socialförvaltningen

Tidigare nyhet:

Du som är drabbad av branden kan få hjälp av ditt försäkringsbolag och om du har frågor kan du kontakta fastighetsägaren.

– Tankarna går till de drabbade. Vi från kommunen gör allt vi kan för att underlätta i den svåra situationen. Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit och är med och bidrar. Räddningstjänst, kommunen och andra var snabbt på plats för att hjälpa. Och det är fantastiskt att se hur hela Enköping sluter upp för att sträcka ut en hjälpande hand till de drabbade, säger Ingvar Smedlund, kommunstyrelsens ordförande.

Vad har hänt?

Natten till söndagen började det att brinna i en lägenhetsfastighet på Kärrhöksgränd. Alla lägenheter utrymdes av räddningstjänsten och släckningsarbetet sattes igång. Ingen person har fått några allvarliga skador.

Vad händer nu?

Fastighetsägaren har kontrollen av fastigheten och polisen har under måndagsförmiddagen lämnat över bevakningen av fastigheten till ett vaktbolag. Det har till exempel satts upp ett stängsel så att ingen obehörig ska ta sig in i lägenheterna. Polisen har inlett en utredning.

EHB erbjuder lägenheter

Efter branden är det många som är i behov av bostad. Nu erbjuds de drabbade lägenheter av Enköpings hyresbostäder, EHB. Läs mer i nyheten.

Åtkomst till personliga tillhörigheter

På tisdag den 24/9 kommer det att finnas möjlighet för samtliga hyresgäster som drabbats av branden på Kärrhöksgränd att hämta sina personliga tillhörigheter i lägenheterna. För att detta ska kunna ske så tryggt och säkert som möjligt behöver insläpp ske i etapper. I många fall kommer representanter från hemförsäkrings­bolagen att närvara.

Se tider för insläpp och läs mer på fastighetsägarens webbplats.

Vill du hjälpa till?

På Facebook finns flera trådar där privatpersoner och företag skriver inlägg för att hjälpa och stötta de drabbade. Besök till exempel gruppen Vi i Enköping och Alla personer i Enköping.

Tips på boende

Här finns en sammanställning över olika boendeformer inom kommunen: https://upplevenkoping.se/upplev-och-besok/besoksguide/bo-och-konferera.html

Frågor?

Kontakta fastighetsägaren vid fastighetsfrågor. Ring 076-947 00 62. Webbplats: https://brogripen.se/

Besök Sankt Lars kyrka måndag, onsdag, fredag klockan 10-13 där matutdelning utförs.

Kontakta ditt försäkringsbolag för att anmäla skador eller om du behöver ett tillfälligt boende tills du kan flytta tillbaka in i din lägenhet igen.

Kontakta vårdguiden på telefonnummer 1177 om du behöver få recept utskrivna på mediciner som finns i lägenheten.

Kontakta polisen om du har frågor eller tips om den pågående förundersökningen kring mordbrand på telefon 114 14.

Vad har kommunen gjort?

Vi var snabbt på plats för att hjälpa till med samordningen av olika insatser tillsammans med fastighetsägaren, räddningstjänst, polis, hyresgästföreningen och kyrkan.

Kommunens krisgrupp med bland annat socialtjänst, präst, sjukvård sammankallades direkt och var snabbt på plats.

En evakueringslokal ställdes i ordning och vi fanns på plats för att hjälpa de drabbade, till exempel i kontakten med försäkringsbolag och att ordna övernattningsboende. Vi har hjälpt de som saknat hemförsäkring så att de fick tillfälligt boende.

Kommunen har erbjudit krishjälp via Familjens hus.

Kommunen hade ansvariga från berörda verksamheter på plats, bland annat socialtjänst, vård- och omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vad är kommunens ansvar?

Kommunen ansvarar för att säkerställa att kommunens verksamheter fungerar under en kris, till exempel äldreomsorg, skola, vattenförsörjning, fjärrvärme och räddningstjänst.

Kommunen har en krisgrupp, en så kallad POSOM-grupp, som aktiveras vid kris och som bland annat består av socialtjänst, skola, sjukvård, präst och frivilligorganisationer.

POSOM är en resurs för psykiskt och socialt omhändertagande av människor vid allvarliga händelser som stora olyckar och katastrofer. Gruppen är en del av Enköpings kommuns krisorganisation.

Vid kris samarbetar kommunen ofta med andra myndigheter, företag, frivilligorganisationer, trossamfund och föreningar.

Läs mer om kommunens ansvar vid kris.

Enköping