Att klara sig vid en kris – gratis föreläsning

Publicerad 2019-09-11

Onsdagen den 18 september har du möjlighet att ta del av föreläsningen Nedsläckt Enköping - så klarar du de första 7 dagarna vid en kris.

Under föreläsningen kommer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Enköpings kommun och Svenska kyrkan berätta om hur du kan förbereda dig inför en kris samt hur beredskapen i samhället ser ut.

Föreläsningen startar klockan 19.00 på Kompassen och kvällen avrundas klockan 21.00. Fika finns att köpa på Kompassen från klockan 18.30. Gratis inträde.

Program

  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) informerar om hot, risker och behov av förberedelse – Christina Andersson, handläggare MSB
  • Vad gör kommunen för att hantera en kris? – Marcus Wennerström, beredskapsstrateg Enköpings kommun
  • Så stödjer Svenska kyrkan i en krissituation – Anders Grape, kyrkoherde Enköpings pastorat
Rotary är arrangör av kvällen i samarbete med blanda annat Enköpings kommun.
Enköping

Foto: Thomas Henrikson (MSB)