Kommunfullmäktige sammanträder

Publicerad 2019-09-09

Måndag den 16 september klockan 18.00 sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är som vanligt öppet för alla.

Allmänhetens frågestund efter punkt 3 på föredragningslistan, cirka klockan 18.10. Frågor ska anmälas i förväg senast klockan 17.00 till ordföranden eller sekreteraren.

Nu på Korsängs­skolan

Från och med den 16 september kommer kommunfullmäktiges sammanträden att hållas i Korsängsskolans aula. Läs mer här.

Några frågor som tas upp

  • Medborgarförslag: Hinderbana vid Gånstaspåret
  • Svar på motion: Förstärk barnens rätt!
  • Medborgarförslag: Fler papperskorgar längs gångstråket från Dr. Westerlundsgatan till Linbanegatan.
  • Svar på revisionsrapport: Granskning av upphandlings- och inköpsverksamheten

Webb-tv

Du kan som vanligt titta på Kommunfullmäktige på webb-tv. Du hittar länken här.

Enköping