Budget för 2020 är beslutad

Publicerad 2019-06-11

I går måndagen den 10 juni beslutade kommunfullmäktige om kommunens budget och årsplan för 2020 och fullmäktiges nya långsiktiga mål 2020-2023.

Det var den politiska ledningens budgetförslag som antogs av kommunfullmäktige. Den politiska ledningen består av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet.

Beslutet i går innebär att nämnderna nu fått en budgetram som de har att fördela inom sina verksamheter. Kommunens totala driftbudget är på 2,6 miljarder för 2020.

Kommun­fullmäktige beslutade om:

  • Budget och årsplan för 2020
  • Långsiktiga mål för 2020-2023 med 6 uppgifter och 20 mål
  • Investeringsplan för 2020-2024
  • Ny styrmodell
  • Ingen skattehöjning
  • Taxor och avgift för Räddningstjänsten och Vafab Miljö
  • Återremiss av taxor och avgifter för nämnderna

Läs budgeten

Här kan du läsa kommunens budget och årsplan för 2020 samt kommunfullmäktiges långsiktiga mål för 2020-2023.PDF (pdf, 14 MB)

Vad händer nu?

  • Under hösten kommer nämnderna jobba med sina långsiktiga planer 2020-2023 med budget 2020.
  • Kommunfullmäktige antar nämndernas långsiktiga planer 2020-2023 med budget 2020.

Protokoll

Protokollet från kommunfullmäktiges möte kommer inom kort finnas här.

Enköping

Foto: Thomas Henrikson