Kommunfullmäktige sammanträder

Publicerad 2019-06-04

Måndag den 10 juni klockan 09.00 sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är som vanligt öppet för alla.

Under sammanträdet ska beslut tas om kommunfullmäktiges långsiktiga plan för 2020-2023. Beslut ska även tas om kommunens budget för 2020.

Några frågor som tas upp

  • Medborgarförslag: Utegym
  • Svar på motion om gratis mensskydd för tjejer
  • Fastställande av VA-verksamhetsområde för Ekolsunds slottsby
  • Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Webb-tv

Du kan som vanligt titta på Kommunfullmäktige på webb-tv. Du hittar länken här.