Förslag om hotell på Statt-tomten

Publicerad 2019-05-03

Statt-tomtens framtid behandlas på kommande möte för Kommunstyrelsens plan-, mark-, och exploateringsutskott (Plex-utskottet).

Under hösten 2018 har diskussionerna om Statt-tomtens framtid varit intensiva både i kommunens förvaltning och på de politiska beredningarna i Plex-utskottet.

Hotell kan bidra till centrums utveckling

Utgångspunkten har varit att finna en inriktning som långsiktigt stärker och bidrar till centrums utveckling. Bedömningen har varit att ett hotell med en bottenvåning för handel eller andra aktiviteter har goda förutsättningar att bidra och stärka utvecklingen av stadens centrum.

– Nu är vi beredda att pröva förslaget med ett hotell på Statt-tomten. Vi vill därför att förvaltningen inleder arbetet med att söka hotelloperatörer som är beredda att vara en del av Enköpings centrums utveckling, säger Ulrika Ornbrant (C), ordförande i Plex-utskottet.

Behov av hotell i Enköping

Samtidigt genomför SBA (Stockholms Business Alliance) översiktliga marknadsanalyser om förutsättningar för ny hotellkapacitet i ett par kommuner, däribland Enköping.

Kommunens näringsliv har signalerat ett behov av hotell för att kunna ta emot fler affärsresenärer. Även Försvarsmakten som utökar sin verksamhet i staden de närmaste åren ser ett ökat behov av hotell.

Behov av ändrad detaljplan

För att ett hotell ska kunna etableras på Statt-tomten behöver gällande detaljplan ändras. Den gällande detaljplanen medger markanvändningen bostäder och

handel men behöver prövas för (modern) hotellverksamhet.

Grund i Centrumpusslet

Förslaget om hotell på Statt-tomten kom fram under arbetet våren 2018 med det så kallade Centrumpusslet där ett antal kommunala fastigheter och kommunala funktioner diskuterades.

– Det är viktigt att vi kommer framåt när det gäller Statt-tomten. De arkeologiska utgrävningarna och Centrumpusslet har gett oss goda förutsättningar för att kunna ta ställning till det här förslaget, säger Anders Wikman (NE), vice ordförande i Plex-utskottet.

Enköping