Kommunfullmäktige sammanträder

Publicerad 2019-04-08

Måndag den 15 april 18.00 sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är som vanligt öppet för alla.

Frågor som tas upp

  • Årsredovisning för Enköpings kommun 2018
  • Nämndplaner för 2019
  • Krisberedskapsplan för 2019-2022
  • Medborgarförslag – Cykelväg mellan Ängslyckan och Gånsta gård längst Österleden
  • Medborgarförslag – Gymnastikhall i Enköping
  • Motion – Förstärk barnens rätt

Webb-tv

Du kan som vanligt titta på Kommunfullmäktige på webb-tv. Du hittar länken här.

Enköping