Kommunens IT-säkerhet kritiseras

Publicerad 2019-02-05

Kommunen får skarp kritik för bristande IT-säkerhet. En revisionsrapport påpekar flera brister, bland annat kring kommunens intrångsskydd.

Rapporten konstaterar bland annat att externa konsulter kunde hacka sig in i kommunens IT-system. Enköpings kommun får anmärkning på fyra av sex punkter i rapporten. Bland annat kunde konsulterna komma åt medarbetares användarkonton när de testade IT-miljön.

– Det här är riktigt allvarligt och vi ska ta tag i de brister som rapporten synliggjort. Vi har redan åtgärdat vissa delar, vissa kommer vi göra i närtid och andra kräver investeringar som vi tar med oss in i budgetprocessen, säger Isabell Lundquist Eklund, förvaltningschef.

Vad händer nu?

  • Några av bristerna är redan åtgärdade, exempelvis har en översyn av kommunens lösenordspolicy inletts för att öka säkerhetsnivån för alla medarbetare.
  • De åtgärder som kräver investeringar kommer tas med i vårens budgetprocess.
  • Frågan är prioriterad för den nya samlade IT-organisationen och den nya digitaliseringschefen.
  • I april ska ett svar på rapporten och en beskrivning av vilka åtgärder kommunen utfört samt planerar att lämnas till kommunstyrelsen.

Frågor?

Isabell Lundquist Eklund, förvaltningschef kommunledningsförvaltningen
Telefon: 0171-62 62 86
E-post: isabell.l.eklund@enkoping.se

Enköping