Trygghetsvandring ett lyft för Västerleden

Publicerad 2018-12-27

Under drygt ett år har Enköpings kommun tillsammans med andra aktörer jobbat för att utveckla Västerleden. Det är en del i medborgarlöftet.

Olika insatser för ökad trygghet har genomförts efter trygghetsvandringar och medborgardialoger.

– Vi har gjort flera förbättringar i området som varit efterlängtade av många. Styrkan ligger i att vi är många som arbetar ihop. När kommunen, boende, polis, föreningsliv, EHB och Securitas går ihop blir vi både effektiva och får med olika perspektiv som är viktiga för att skapa trygga och attraktiva områden, säger Carl Gynne, brotts- och drogförebyggare på Enköpings kommun.

Satsningarna på Västerleden är ett led i det medborgarlöfte som kommunen skrivit under tillsammans med polisen för att prioritera trygghetsarbetet på Västerleden.

Så har Västerleden gjorts tryggare

  • På Västerledstorg har fasaderna renoverats och snyggats till, klotter städats bort och nya LED-lampor installerats.
  • Västerledsskolans skolgård har rustats upp, buskage har rensats och lampor med bättre belysning har installerats.
  • Rensade buskage vid gång- och cykelvägar för en luftigare och tryggare känsla.

Arbetet fortsätter

  • Utvecklingen av Västerledstorg ska fortsätta.
  • Trygghetssatsningar ska genomföras vid cykeltunneln, spontanidrottsplatsen och boulebanan.
  • Fortsatt satsning på bättre och utökad belysning i området.

Medborgarlöftet

Trygghetssatsningarna på Västerleden är ett led i Medborgarlöftet, som är en metod för att jobba med frågor som både kommunen och polisen tycker är extra betydelsefullt.

Frågor?

Carl Gynne, brotts- och drogförebyggare, Enköpings kommun
Telefon: 0171-62 50 46
E-post: carl.gynne@enkoping.se

Enköping

Foto: Jessica Lindegren