Förvaltningsrätten ger kommunen rätt

Publicerad 2018-12-11

När kommunfullmäktige 2017 beslutade att Enköpings hyresbostäder (EHB) får sälja två fastigheter överklagades besluten. Nu ger förvaltningsrätten kommunen rätt i båda fallen.

Besluten i fullmäktige gick rätt till

Fastigheterna det handlar om är EHBs två fastigheter kvarteret Sadelmakaren samt delar av sitt fastigetsbestånd.

Förvaltningsrätten avslår överklagandena och domen innebär att förvaltningsrätten anser att besluten i kommunfullmäktige inte strider mot någon lag.

Det är tre privatpersoner som har överklagat och det handlade framförallt om att de ansåg att kommunen inte följt kommunallagen och lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag i samband med besluten i kommunfullmäktige.

Frågor?

Peter Lund, kommundirektör
Telefon: 0171-62 66 40
E-post: peter.lund@enkoping.se

Åsa Winkler, kommunjurist
Telefon: 0171-62 51 52
E-post: asa.winkler@enkoping.se

Enköping