Kommunen får kritik

Publicerad 2018-12-04

Länsstyrelsen har presenterat en rapport där Enköpings kommun får kritik för brister i tillsynen enligt tobaks- och alkohollagen.

Enköpings kommun tar kritiken på största allvar och ska nu se över sina rutiner för att säkerställa att tillsynen fungerar som den ska framöver. Det finns ett särskilt uppdrag kring detta i kommunens budget och verksamhetsplan för 2019.

Frågor?

Peter Lund, kommundirektör
E-post: peter.lund@enkoping.se

Matz Keijser, ordförande miljö- och byggnadsnämnden
Telefon: 0171-62 65 89
E-post: matz.keijser@politiker.enkoping.se 

Enköping