Omröstningen för platslogotypen är avgjord

Publicerad 2018-03-13

Det färgglada alternativ A vann omröstningen om vilken logotyp som ska representera Enköpings kommun som plats.

Förslaget fick cirka 60 procent av rösterna. Totalt kom 1 307 röster in.

– Stort tack till alla som engagerat sig genom att rösta. Ni har bidragit till arbetet med hur vi ska marknadsföra kommunen framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Helena Proos (S).

Det finns också en svart variant av logotypen

Har fått in viktiga synpunkter

Logotypen ska vara klar att använda efter sommaren. Den kommer vara fri att använda för alla som vill marknadsföra kommunen som plats.

– Vi utgår från logotypen när vi tar fram resten av det grafiska uttrycket för Enköping som plats. Under omröstningen har vi också fått in bra synpunkter och idéer som vi kommer att väva in i det arbetet, säger marknadsstrategen Caroline Westerberg.

En justering är redan genomförd enligt synpunkter från våra invånare. Nu står det bara ”Sveriges närmaste stad” under ”Enköping”. Förut stod det ”Enköping – Sveriges närmaste stad” där.

Organisationens logotyp är kvar

Enköpings kommuns logotyp för organisationen kommer att vara kvar och användas som tidigare. De båda logotyperna ska användas i olika sammanhang.

Bakgrund

Under perioden 29 januari–16 februari fick invånarna i Enköpings kommun möjlighet att bidra till arbetet med kommunens platsvarumärke. Man kunde bidra genom att rösta mellan två olika alternativ på logotypen som ska representera Enköpings kommun som plats.

Illustration som föreställer förslaget som vann omröstningen för Enköpings nya platslogotyp

Illustration: Drive reklam