Nämndens ansvar

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård och omsorg till kommunens invånare som har laglig rätt till det.

Nämndens ansvar

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för insatser till de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg utifrån det ansvar som kommunen har enligt vissa lagar:

  • socialtjänstlagen
  • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • hälso- och sjukvårdslagen för personer över 17 år.

Personal

Vård- och omsorgsnämnden är anställningsmyndighet och har ansvar för personal inom nämndens verksamhetsområde med undantag för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen.

Personuppgifter

Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig utifrån bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och kompletterande lagstiftning för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i vård- och omsorgsnämndens verksamhet.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att ta del av vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden i sin helhet? Läs nämndens reglemente.