Kallelser och protokoll för utbildnings- och arbets­marknads­nämnden

Här kan du ta del av utbildnings- och arbetsmarknads­nämndens kallelser och protokoll från 2020 och framåt.

Hitta på sidan

Cirka en vecka inför politiska möten publiceras kallelser med dagordning. Senast två veckor efter mötet publiceras ett protokoll med alla beslut. Dokument som är äldre än två år kan du beställa via kommunens diarium.

2020

Skriv tabellbeskrivning här

Bilaga 1_ Riktlinjer för ­skol­skjuts i förskoleklass med revideringarPDF (pdf, 631 kB)

Bilaga 2 _Riktlinjer för skolskjuts i gymnasie­särskolan- inga revideringarPDF (pdf, 629 kB)

Bilaga 3_Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan_med revideringarPDF (pdf, 636 kB)

Bilaga 4_Riktlinjer för skolskjuts i förskoleklass grundskolan,grundsärskolan_klar för beslut 20200617PDF (pdf, 624 kB)

Bilaga 5_Riktlinjer för skolskjuts i gymnasiesärskolan_klar för beslut 20200617PDF (pdf, 630 kB)

Bilaga 6_Riktlinjer för elevresor i gymnasieskolan_klar för beslut 2020-06-17PDF (pdf, 635 kB)Bilaga 1PDF (pdf, 987 kB)

2019

Text