Information gällande vård och omsorg

Här finns fördjupad information gällande vård och omsorg med anledning av coronaviruset.

Åtgärder inom vård och omsorg

 • Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boenden för äldre gäller. Vi fortsätter att vara rädda om varandra genom att följa rekommendationerna som gäller vid besök på äldreboenden.
 • Vi arbetar för att säkra bemanning vid eventuell ökad sjukfrånvaro bland medarbetarna.
 • Vi säkerställer tillgången till nödvändigt material.
 • Vid misstänkt smitta följer vi myndigheternas rekommendationer och startar vård enligt rutinen för smittad patient för covid-19.
 • De som konstaterats med corona vårdas enskilt. Den sjuke håller sig i sin lägenhet och personalen använder utökad skyddsutrustning.
 • Vi har en tät dialog med regionen där vi samverkar med läkare som leder vården.
 • Vi har dialog med extern utförare som arbetar på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden.

Vaccination mot covid-19 i vård- och omsorgs­verksamheter­na

Om vaccinationerna

Det är Region Uppsala som är ansvarig för att vaccinationerna genomförs och vi följer deras planering.

Transport till vaccinationen för kunder

Regional särskild sjukvårdsledning (RSSL) har fattat beslut gällande transporter till vaccination mot covid-19 för kunder med insats inom LSS, SoL, hemtjänst, hemsjukvård och bland kunder med larm.

Beslutet är följande:

 • De kunder som har färdtjänst ska åka färdtjänst.
 • De kunder som inte har färdtjänst kan ha rätt till sjukresa. Kontakta UL Kundtjänst för mer information om sjukresor.

För sjukresa krävs det ett sjukreseintyg/vårdgivarintyg som behöver skrivas av ansvarig vårdcentral.

Sjukreseintyg ska skrivas om:
 • du inte har rätt till färdtjänst
 • du inte har ett sjukreseintyg/vårdgivarintyg sedan tidigare hos sjukresor
 • du har ett medicinskt behov som gör att du inte kan åka med kollektivtrafiken
 • du inte kan ta dig till platsen med egen bil eller på annat sätt.

För att du ska hinna få sjukreseintyget/vårdgivarintyget i tid kan det vara bra att du kontaktar vårdcentralen innan du bokar din vaccination. Det är en rekommendation för att du ska vara säker på att du får hem sjukreseintyget­/­vårdgivarintyget innan ditt vaccinationstillfälle. Har du en mejladress eller kan ta emot sms, så uppge det. Då kan du få ditt sjukreseintyg/vårdgivarintyg snabbare.

Det här gäller när du vill besöka ett äldre­boende

Fortsätt att tänka på god handhygien, hosta och nys i armvecket, håll ett omtänksamt avstånd och stanna hemma om du har symtom.

 • Ring och anmäl ditt besök i förväg till verksamheten.
 • Vi ser helst att ni är max två personer som kommer på besök samtidigt.
 • Använd handspriten som står i entrén när du kommer.
 • Du besöker din närstående i dennes lägenhet.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen i samband med besöket.
 • Det finns inga särskilda besökstider, men det är inte lämpligt att du gör besök under måltiderna.
 • Om du vill fika tillsammans med din närstående vid besöket sker det i dennes lägenhet.
 • Våra besöksrutiner gäller fram till den boendes lägenhetsdörr. Hur besöket sedan genomförs är upp till boende och besökare. Ni avgör om ni ska ha fysisk kontakt och om besökaren ska använda munskydd och visir.

Det här gäller när du vill besöka en LSS-verksamhet

Fortsätt att tänka på god handhygien, hosta och nys i armvecket, håll ett omtänksamt avstånd och stanna hemma om du har symtom.

 • Vi önskar att du ringer och anmäler ditt besök i förväg till verksamheten.
 • Vi ser helst att ni är max två personer som kommer på besök samtidigt.
 • På boenden sker besöken i den enskildes lägenhet.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen i samband med besöket.

Så jobbar vi för att minska smitt­spridningen

Här berättar vi hur vi arbetar för att förhindra smittspridning inom vård och omsorg, våra boenden och inom hemtjänsten. Vi tycker det är viktigt att du känner till våra rutiner och känner dig trygg med oss även under dessa speciella omständigheter.

Följer myndigheternas rekommendationer

Enköpings kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer myndigheternas och region Uppsalas rekommendationer. För att skydda de mest sårbara är det fortsatt viktigt med riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen.

Vana att jobba med smitta

Vår personal inom vård och omsorg har kompetens och erfarenhet av att jobba med smitta. Vi har fastslagna rutiner, arbetssätt och metoder för vårt arbete.

För att garantera ett säkert arbetssätt har vi:

 • tät kontakt med region Uppsala, enheterna för smittskydd och vårdhygien. Vi får hela tiden uppdaterade instruktioner och rutiner för vårt fortsatta arbete
 • kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare i vår viktiga roll i att minska smittspridningen
 • samlat all aktuell information kring corona på vårt intranät för medarbetarna. Där finns bland annat aktuella rutiner, rekommendationer, instruktioner och information på flera språk
 • regelbundna avstämningsmöten där vi bland annat går igenom lägesrapporter från verksamheterna och tar upp aktuell information från ansvariga myndigheter.

Så använder vi skyddsutrustning

Medarbetare som arbetar i nära omvårdnadsarbete är extra noga med hygienrutinerna. De använder skyddsutrustning enligt de rutiner som kommunen har tagit fram i samråd med regionens enhet för vårdhygien.

Hur vi använder skyddsutrustning baseras på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt vårdhygien på Akademiska sjukhuset. De baseras på kunskapsläget kring sjukdomen och virusets spridningssätt och kan komma att uppdateras i takt med att ny kunskap tillförs.

Så vårdar vi

Vid bekräftat fall

Den som har fått ett positivt provsvar för covid-19 och inte behöver sjukhusvård, kommer att vårdas enskilt i sin lägenhet för att inte riskera att smitta övriga boende. Personal som arbetar med smittade personer använder skyddsutrustning för att minimera risken för ytterligare smitta.

Provtagning och smittspårning

Vi fortsätter att utföra provtagning och smittspårning bland våra kunder efter den 9 februari 2022 enligt myndigheternas rekommendationer.

Det läkarens uppgift att ordinera prover för att se om en person är konstaterat smittad av coronaviruset covid-19 inom våra verksamheter.