Information gällande kultur och fritid

Här finns fördjupad information om kultur och fritid med anledning av coronaviruset, covid-19.

Smittskydds­åtgärder inom kultur och turism samt idrott och fritid

Från den 23 december 2021 gäller flera smittskyddsåtgärder, anledningen är den ökande smittspirdningen av coronaviruset i samhället. Följande åtgärder tillämpas inom kultur och turism samt idrott och fritid i Enköpings kommun.

Kultur och turism

 • Principen om max 1 person per 10 kvadratmeter publik yta kommer att tillämpas. Det innebär att antalet besökare på bibliotek och museum kommer att begränsas.
 • För kulturevenemang i kommunens lokaler har arrangören ansvar att anpassa verksamheten till gällande restriktioner.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande deltagare om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid arrangemang på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.

Idrott och fritid

 • Principen om max 1 person per 10 kvadratmeter publik yta kommer att tillämpas. Det innebär att antalet besökare påPepparrotsbadet kommer att begränsas.
 • Matcher eller tävlingstillfällen för barn, unga och vuxna med begränsat antal deltagare kan genomföras.
 • Cuper, större tävlingar och lägerverksamhet måste ställas in eller skjutas framåt på grund av de nya restriktionerna.
 • För idrottsevenemang i kommunens lokaler har arrangören ansvar att anpassa verksamheten till gällande restriktioner.
 • Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus tillåts bara sittande deltagare om det är fler än 20 personer, oavsett vaccinationsbevis.
 • Utan vaccinationsbevis ställs även krav på avstånd mellan sällskapen, en maxstorlek på 8 personer inom sällskapen och ett maxantal på 500 gäster eller deltagare.
 • Vid arrangemang på fler än 500 gäster eller deltagare krävs vaccinationsbevis samt avstånd mellan sällskapen och en maxstorlek på 8 personer per sällskap.
 • Allmänhetens åkning i kommunens ishallar kommer ha begränsning i antalet besökare.