Information gällande förskola och skola

Enköpings kommunala förskolor och skolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Våra förskolor och skolor har öppet som vanligt. Det betyder att friska barn ska vara i våra verksamheter som vanligt.

Fortsätt stanna hemma vid symtom

Alla som får symtom på luftvägsinfektion bör stanna hemma från förskola och skola. Tecken på luftvägsinfektion kan vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.

Förskolebarn, fullvaccinerade och de som nyligen haft corona

Förskolebarn, alla som är fullvaccinerade samt de som haft corona det senaste halvåret ska göra följande vid de symtom som nämns ovan:

Normalt sett krävs ingen testning för coronaviruset. Dessa personer kan återgå till förskola och skola när de varit feberfria i ett dygn och känner sig friska. Man kan ha kvar lätta symtom från luftvägarna såsom mild hosta eller lätt snuva. I de flesta fall betyder detta att man är hemma mellan några dagar och en vecka.

Barn och unga från förskoleklass och uppåt som inte är fullvaccinerade

Vid de sjukdomssymtom som nämns ovan bör dessa personer coronatesta sig så snart som möjligt. Visar testresultatet att det inte är coronaviruset kan man återgå till skolan så snart man varit feberfri i ett dygn och känner sig frisk. Man kan ha kvar lätta symtom från luftvägarna såsom mild hosta eller lätt snuva. I de flesta fall betyder detta att man är hemma mellan några dagar och en vecka.

Om man har corona

Visar provtagning att en elev har coronaviruset ska den stanna hemma liksom tidigare och följa vårdens instruktioner. Familjekarantän gäller för ovaccinerade familjemedlemmar.