Plex-utskottet

Plex-utskottet är en förkortning av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott. Plex-utskottet beslutar i frågor som kommunstyrelsen överlåter till dem.

Plex-utskottet styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare.

Plex-utskottet har ingen egen förvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför uppgifter som beslutas i plex-utskottet på kommunstyrelsens uppdrag.

Vanliga frågor

När sammanträder plex-utskottet?

Under 2019 sammanträder plex-utskottet 31 januari, 7 mars, 4 april, 9 maj, 31 maj, 5 juni, 5 september, 3 oktober, 14 november och 5 december.

Vad betyder plex-utskottet?

Plex-utskottet är en förkortning av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.

Fördjupning

Relaterade sidor

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?