Plex-utskottet

Plex-utskottet är en förkortning av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott. Plex-utskottet beslutar i frågor som kommunstyrelsen överlåter till dem.

Plex-utskottet styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare.

Plex-utskottet har ingen egen förvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför uppgifter som beslutas i plex-utskottet på kommunstyrelsens uppdrag.

Vanliga frågor

Under 2020 sammanträder plex-utskottet.

  • 23 januari
  • 5 mars
  • 2 april
  • 30 april
  • 4 juni
  • 10 september
  • 8 oktober
  • 5 november
  • 10 december

Plex-utskottet är en förkortning av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.

Fördjupning

Relaterade sidor till plex-utskottet

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?