Plex-utskottet

Plex-utskottet är en förkortning av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott. Plex-utskottet beslutar i frågor som kommunstyrelsen överlåter till dem.

Plex-utskottet styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare fem ledamöter och sju ersättare.

Plex-utskottet har ingen egen förvaltning. Samhällsbyggnadsförvaltningen utför uppgifter som beslutas i plex-utskottet på kommunstyrelsens uppdrag.

Vanliga frågor

När sammanträder plex-utskottet?

Under 2020 sammanträder plex-utskottet 23 januari, 5 mars, 2 april, 30 april, 4 juni, 10 september, 8 oktober, 5 november och 10 december.

Vad betyder plex-utskottet?

Plex-utskottet är en förkortning av kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott.

Fördjupning

Relaterade sidor

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?