Webb-tv från fullmäktige

I regel filmas alla kommunfullmäktiges sammanträden och sänds direkt på webben.

Direktsända sammanträden

Nästa sammanträde är måndagen den 19 oktober 2020.

Detta tillfälle inleds med ett utbildningspass som inte kommer att webbsändas. Därför startar sändningen istället klockan 19.30.